Kunder, forbruker og shopping

Hvem er kunden din? Hvem er konkurrentene dine? Hva er deres styrker? Hvor er dine svakheter? Dette er bare noen av spørsmålene vi har hjulpet våre kunder med å få klarhet i. Om du ønsker en kundeundersøkelse, konkurrentanalyse eller å gjennomføre mystery shopping er vi klare til hjelpe deg.

Brukervennlighetstester

God funksjonalitet kan være det som skiller deg fra konkurrentene dine og tar deg til neste nivå både som merkevare og når det gjelder inntjening. Brukervennlighetstester – også kalt usability test og UX-test – er en metode for å evaluere brukeropplevelsen til en nettside eller en app ved hjelp av å teste det direkte på

Les mer

Konkurrentanalyser

Fremtiden til din bedrift er ikke bare avhengig av egne evner, men også av dine konkurrenters adferd i det marked du opererer i. Kan man mer om konkurrentene er man bedre forberedt på å takle utfordringer man møter fra markedet. Hva brukes en Konkurrentanalyse til? Konkurrentanalysen kartlegger og sammenligner bedriftens status i henhold til lønnsomhet,

Les mer

Kundeadferdsanalyse

En kundeadferdsanalyse gir deg kunnskap og forståelse om forbrukernes kjøps- og kundeatferd. Både på individnivå og som del av en gruppe. Gjennom en kundeadferdsanalyse danner man seg et bilde av hvilke prosesser individet går gjennom ved kjøp av en vare eller tjeneste. Blant annet hvordan individets behov og motiver påvirker forbrukeren før, under og etter

Les mer

Kundereiseundersøkelse

Når en kunde kjøper produktet eller tjenesten din, er den transaksjonen bare toppen av et isfjell som i bunn og grunn er en reise som skapes av alle øyeblikkene som fører til og følger kjøpet. Alle elementene i denne reisen utgjør til sammen kundereisen. Dersom du kan identifisere de enkelte kontaktpunktene din kunde møter kan

Les mer

Kundeundersøkelser (KTU)

De fleste foretak er konkurranseutsatte, og for å vinne og beholde kunder er det derfor avgjørende å forstå kundenes behov og hvordan du som leverandør imøtekommer disse. Kundeundersøkelsen gir deg svar på dette, og viser deg hva din bedrift bør fokusere på for å oppnå mer tilfredse og mer lojale kunder. Hvorfor investere i kundeundersøkelser?

Les mer

Områdeundersøkelse

Hvem er kunden din? Hvem er ikke kunde hos dere? Blir markedsføringen lagt merke til? Hva er viktig for kundene dine? Hvorfor handler ikke «alle» i nærområdet hos deg? Hva er dere dyktige på? Hvem er konkurrentene dine? Dette er spørsmål mange bedrifter innen varehandelen ønsker svar på, og en områdeundersøkelse i ditt nærområde vil

Les mer

Segmenteringsundersøkelser

Ved segmenteringsundersøkelser deler man et marked i delmarkeder av forbrukere som har felles behov og prioriteringer for så å utvikle og implementere strategier for kommunikasjon og påvirkning. Hva er markedssegmentering? Ved segmenteringsundersøkelser deler man et marked i delmarkeder av forbrukere som har felles behov og prioriteringer for så å utvikle og implementere strategier for kommunikasjon

Les mer

Sentermålinger

Ved å måle kundenes opplevelse av kjøpesentret ditt vil du kunne avdekke hva kundene dine er fornøyde med – og hvor det er rom for forbedring. En sentermåling går ut på å måle kundenes tilfredshet med et kjøpesenter. Typisk gjennomføres dette ved at kundene på senteret blir intervjuet om forskjellige aspekter ved kundens opplevelse av

Les mer