cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Konkurrentanalyser

Fremtiden til din bedrift er ikke bare avhengig av egne evner, men også av dine konkurrenters adferd i det marked du opererer i. Kan man mer om konkurrentene er man bedre forberedt på å takle utfordringer man møter fra markedet.

Hva brukes en Konkurrentanalyse til?

Konkurrentanalysen kartlegger og sammenligner bedriftens status i henhold til lønnsomhet, effektivitet, utvikling, størrelse samt markedsposisjon. Den fremhever styrker og svakheter din virksomhet har i forhold til dine konkurrenter, og hjelper deg med beslutningsgrunnlaget du trenger for å ta de rette strategiske valgene for din bedrift.

 

Situasjonsanalysen

En situasjonsanalyse består av en kartlegging av de rammebetingelser eller arbeidsbetingelser som påvirker bedriften.

Interne arbeidsbetingelser er for eksempel

  • de ansatte og ledelsen
  • bedriftens økonomi
  • bedriftens bruk av konkurransemidlene

Eksterne arbeidsbetingelser er for eksempel

  • markedet
  • konkurrentene
  • leverandører og distributører
  • det offentlige og samfunnet

 

Konkurrentanalysen

Konkurrentanalysen er en skreddersydd analyse hvor man har mulighet til å definere de viktigste konkurrentene på markedet, og sammenligne dem på en rekke vesentlige økonomiske faktorer.

Dette gjøres i en SWOT-analyse. SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats (styrke, svakheter, muligheter og trusler).

Analyseresultatet benyttes i bedriftens arbeid med å lage mål, strategier og markedsaktiviteter generelt

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Morten Island