cropped-logo_rosa_transparent-1.png

SWOT-analyser

SWOT analysen er et strategisk planleggingsverktøy som kan brukes for å vurdere styrker, svakheter, muligheter og trusler i din bedrift.

SWOT er en forkortelse for «Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats», og på norsk: styrker, svakheter, muligheter og trusler. Ved å anvende denne modellen skal man stå igjen med svarene på disse spørsmålene:

  • Hvilke styrker og svakheter har vi som organisasjon?
  • Hvilke muligheter har vi, og hvilke trusler står vi ovenfor?

Innen markedsføringsstudier vil en SWOT-modell være noe av det første man støter på. Samtidig er det en robust modell som er solid og stadig holder seg aktuell.

Som rammeverk anvendes den ofte med stor suksess og i Respons Analyse anser vi den som en gammel traver vi stadig vender tilbake til.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Anita Lynne