cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Forskning

Respons Analyse har i en årrekke bistått ulike forsknings- og konsulentmiljøer når det gjelder datainnsamling og gjennomføring av spørreundersøkelser. Dette har vært til dels kompliserte undersøkelser både med hensyn til metodikk og målgrupper.

Respons legger vekt på å kunne bistå forskerne i alle ledd av et prosjekt. Dette gjelder både i utvikling av design og opplegg, hvordan man best kan nå ulike målgrupper, gjennomføring av datainnsamling, og tilrettelegging av dataene og rapportering.

Av forsknings- og konsulentmiljøer vi gjør og har gjort undersøkelser for de siste årene, kan vi nevne SINTEF, Fafo, Arbeidsforskningsinstituttet, NIBR, Institutt for Samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo, Det Psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen, og Rokkansenteret.

Vi gjennomfører både telefonintervjuing, webundersøkelser, og postale undersøkelser.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Idar Eidset