cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Kjennskapsmålinger

En kjennskapsmåling gir et greit øyeblikksbilde av hvor godt befolkingen generelt eller din målgruppe kjenner til din organisasjon eller merkevare.

Dette kan gjøres med å stille spørsmålet om kjennskap helt åpent eller med alternativer. Dette vil som regel være avhengig av den individuelle merkevaren man skal spørre om. Det kan også være praktisk å måle over tid slik at man kan se en eventuell utvikling i kjennskapen.

Hos Respons Analyse har vi lang erfaring med å måle kjennskap for våre kunder. Vi har gjennom våre kjennskapsundersøkelser hjulpet våre kunder med å få et overblikk over sin egen kjennskap eller muligheten til å se utviklingen i kjennskap over tid.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Jonny Nordøy