cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Merkevaremålinger

Det er i møtet med mennesker et merke får sin mening. Skal du få innsikt i din egen merkevare er det først og fremst mennesker du må forstå. Mennesker har egne meningsunivers basert på sine erfaringer, opplevelser og behov. Først når vi avdekker dette kan vi også se hvordan de forstår og forholder seg til din merkevare.

Merkevareundersøkelser

Det finnes per dags dato enda ikke en entydig definisjon av hva en merkevare er. Likevel er det hevet over enhver tvil at det å ha en solid merkevare er enormt verdifullt. En solid merkevare gjør at forbrukere vil betale mer for det du tilbyr, fører til økt merkelojalitet og øker sannsynligheten for at reklamekampanjer vil ha effekt.

For best å kunne høste noen av disse fordelene er et viktig å kjenne sin egen merkevare. Hvis du kan forstå hvor du står i dag er det lettere å sette seg et mål for hvor du ønsker å stå i morgen.

Merkekjennskap, merkekunnskap og merkelojalitet

En god merkevareundersøkelse burde måle både kjennskap og kunnskap om merket ditt. Den burde også avdekke dine styrker og svakheter, hva som driver merkevaren din og hvordan posisjonen din er i forhold til konkurrenter. I tillegg burde de også gjennomføres regelmessig. Da kan man også spore effekter av kampanjer eller andre markedsføringsfremstøt samt kundelojalitet.

Respons Analyse har bred erfaring innen merkevaremålinger i de fleste fagfelt og på tvers av alle metoder – både kvantitative og kvalitative.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Anne Gretteberg Meyer