cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Kundeadferdsanalyse

En kundeadferdsanalyse gir deg kunnskap og forståelse om forbrukernes kjøps- og kundeatferd. Både på individnivå og som del av en gruppe.

Gjennom en kundeadferdsanalyse danner man seg et bilde av hvilke prosesser individet går gjennom ved kjøp av en vare eller tjeneste. Blant annet hvordan individets behov og motiver påvirker forbrukeren før, under og etter kjøpet eller hvordan kunden lærer og bearbeider informasjon, og hvordan dette påvirker forbrukerens oppfatning av varen eller tjenesten.

En kundeadferdsanalyse er en kompleks analyse som tar høyde for tradisjonell datafangst, psykologi og økonomiske teori. Den kan også anvendes innen de fleste metoder noe som gjør det til en fleksibel tilnærming som er godt egnet for å tilpasses det enkelte prosjekt.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Anita Lynne