Merkevarer

En solid merkevare eller et godt omdømme er noen av de mest verdifulle ressursene en organisasjon kan besitte. Respons Analyse har lang erfaring med både omdømmemålinger merkevaremålinger og har opparbeidet oss solid kompetanse innen begge fagfelt. Vi leverer standardløsninger og skreddersøm, kvantitativt og kvalitativt og etterstreber alltid at våre funn skal resultere i tiltak som virker.

Assosiasjonsmålinger

Hvilke assosiasjoner en kunde har til deg, din organisasjon eller din merkevare kan være svært viktig for deg eller din bedrift. Gjennom å teste dette og avdekke og se hvilke assosiasjoner du dekker hos dine kunder eller interessentgrupper sikrer du deg mot uheldige sammenligninger og sørger for at merkevaren din fremstår som uniform på alle

Les mer

Kjennskapsmålinger

En kjennskapsmåling gir et greit øyeblikksbilde av hvor godt befolkingen generelt eller din målgruppe kjenner til din organisasjon eller merkevare. Dette kan gjøres med å stille spørsmålet om kjennskap helt åpent eller med alternativer. Dette vil som regel være avhengig av den individuelle merkevaren man skal spørre om. Det kan også være praktisk å måle

Les mer

Merkevaremålinger

Det er i møtet med mennesker et merke får sin mening. Skal du få innsikt i din egen merkevare er det først og fremst mennesker du må forstå. Mennesker har egne meningsunivers basert på sine erfaringer, opplevelser og behov. Først når vi avdekker dette kan vi også se hvordan de forstår og forholder seg til

Les mer

Omdømmemålinger

Et godt omdømme er en av de viktigeste ressursene en organisasjon besitter. Med et godt omdømme er sannsynligheten større for at tjenestene eller produktene dine blir mer ettertraktet, at kundene dine vil anbefale deg videre, samt at du vil tiltrekke deg de beste og dyktigeste menneskene. I tillegg vil organisasjonen din være bedre rustet dersom

Les mer

Posisjoneringsundersøkelser

Gjennom en posisjoneringsundersøkelse undersøker vi hvilke posisjon du eller din merkevare har mot dine konkurrenter. Gjennom å måle kjennskap, kunnskap og sammenligne din merkevare eller organisasjon mot konkurrentene dine vil man kunne avdekke hvilke posisjon din merkevare har hos sine interessentgrupper. Respons Analyse har lang erfaring i ulike posisjoneringsundersøkelser og hjelper gjerne slik at du

Les mer