cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Omdømmemålinger

Et godt omdømme er en av de viktigeste ressursene en organisasjon besitter. Med et godt omdømme er sannsynligheten større for at tjenestene eller produktene dine blir mer ettertraktet, at kundene dine vil anbefale deg videre, samt at du vil tiltrekke deg de beste og dyktigeste menneskene. I tillegg vil organisasjonen din være bedre rustet dersom krisen skulle oppstå.

Omdømmemålinger

Skal en organisasjon aktivt dyrke og bruke omdømme sitt er det først og fremst nødvendig å forstå hva organisasjonens omdømme består av og hvilke faktorer som driver det. Først når denne forståelsen er på plass kan et godt omdømme omgjøres til et strategisk verktøy.

Kvantitativt eller kvalitativt?

En omdømmeundersøkelse kan gjennomføres både kvalitativt og kvantitativt. Ofte kan en kombinasjon av de to gi de mest informative resultatene. Gjennom spørreundersøkelser, dybdeintervju, fokusgrupper eller andre metoder finner vi frem til hvor godt omdømme organisasjonen din har, enten i samfunnet generelt eller mot spesifikke interessentgrupper.

Erfarne rådgivere

Respons Analyse har lang erfaring med omdømmemålinger for ulike bedrifter, statlige og ikke-statlige organisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Vi benytter både standardmodeller og skreddersøm, men tilpasser oss alltid slik at våre kunder skal få best mulig innsikt rundt sitt eget omdømme.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Jonny Nordøy