cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Segmenteringsundersøkelser

Ved segmenteringsundersøkelser deler man et marked i delmarkeder av forbrukere som har felles behov og prioriteringer for så å utvikle og implementere strategier for kommunikasjon og påvirkning.

Hva er markedssegmentering?

Ved segmenteringsundersøkelser deler man et marked i delmarkeder av forbrukere som har felles behov og prioriteringer for så å utvikle og implementere strategier for kommunikasjon og påvirkning.

Mange organisasjoner bruker segmentering for å øke effektene av sine markeds-aktiviteter. Markedssegmentering er imidlertid ikke alltid klart definert på forhånd og segmenteringsmodeller kan utarbeides på mange ulike måter, fra det aller enkleste til det svært komplekse og teknisk krevende.

Et markedssegment består av en kundegruppe der kundene har omtrent de samme behovene. Man retter markedsføringen mot segmentet. Det er vanlig å dele inn etter følgende kriterier:

  • Geografiske kriterier
  • Demografiske kriterier
  • Psykografiske kriterier
  • Livsstilkriterier 

Formålet med markedssegmentering er i de fleste tilfellene å velge segment eller segmenter som en vil prioritere i markedsføringsarbeidet, og å gi grunnlag for å gjennomføre differensiert markedsføring mot ulike segmenter. En markedssegmentering vil også gi verdifull kunnskap om markeder og kunder, som gjør oss i stand til å effektivisere markedsmiksen.

Krav til segmenteringsmodeller

For at modellen skal gi økt konkurransekraft, er det en forutsetning at modellen er relevant i forhold til den utfordringen vi står overfor.

  • Segmentene må være målbare
  • Segmentene må være tilgjengelige
  • Modellen må differensiere mellom segmentene
  • Modellen må være handlingsorientert
  • Prioriterte segmenter bør være store nok til at potensialet forsvarer en differensiert markedsføringsstrategi

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Morten Island