cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Omnibus – på telefon

Har du behov for å få svar på noen få spørsmål? En omnibus er en rask og kostnadseffektiv måte å belyse problemstillingen din på. Omnibus er en «spleiseundersøkelse» som består av utvalgte spørsmål med ulike temaer fra flere kunder. Ettersom flere oppdragsgivere deler på en del av kostnadene, kan vi tilby omnibus-spørsmål på telefon til hyggelige priser.

Hva er en omnibus?

En Omnibus er en «spleiseundersøkelse» som består av spørsmål med ulike temaer fra flere kunder. Ettersom flere oppdragsgivere deler på kostnadene ved en telefonundersøkelse, kan vi tilby dette til svært hyggelige priser. Begrepet stammer fra 1800-tallet, hvor omnibuss var en betegnelse på en større, hestetrukket vogn for å frakte flere passasjerer. Vi har omnibus både på telefon (personlige telefonintervjuer) og på nett (les mer om våre webbuss mot Responspanelet her

Når bør man velge telefonisk omnibus?

Dersom du trenger bistand til politiske målinger, undersøkelser som omhandler teknologiske nyvinninger eller foreta målinger hvor resultatet vil være påvirket av nett- eller smarttelefonbruk anbefaler vi telefonisk omnibus. Ellers egner det seg for alle typer spørsmål.  

Hva inkluderes i den telefoniske omnibusen?

De telefoniske omnibusene baseres på minimum 1.000 representative respondenter 18+. Undersøkelsen blir foretatt mot både mobil- og fasttelefonnumre (nærmere 90% mobilnumre). Landsrepresentativitet sikres gjennom kvotestyring.

Du får resultatene på spørsmålene dine både for befolkningen totalt, samt delresultater basert på våre faste bakgrunnsvariabler; kjønn, alder (både tredelt og seksdelt), bosted (landsdel og kommunestørrelse), utdanning og yrkesstatus. Andre demografiske variabler kan inkluderes ved behov, avhengig av din problemstilling og dine målgrupper.

Vi utformer spørreskjema i samarbeid med deg, basert på din problemstilling og dine behov. Rapporten tar utgangspunkt i dine utfordringer og behov, og fokuserer på det som best belyser problemstillingen din best, slik at innsikten blir lett å forstå og agere på. Om du kun ønsker tabeller med nedbrytninger er det en enda rimeligere løsning.

Hva koster en telefonisk omnibus?

Prisen på omnibusene er avhengig av hvilken rapportering som er ønskelig og antall spørsmål. Jo flere spørsmål, desto rimeligere pris per spørsmål. For webbus tilbyr vi pris per spørsmål fra kr 7.150 for tabeller inkludert nedbrytninger med fargekoder på signifikante funn, og fra 7.950 for tabeller og PPT-rapport med grafer og kommentarer på vesentlige nedbrytninger og funn, oppsummering av hovedinnsiktene og våre anbefalinger.

Når går neste telefoniske omnibus?

Hos Respons Analyse gjennomfører vi telefoniske omnibus hver måned. Fra vi setter i gang datainnsamlingen tar det noen dager å samle inn alle svarene vi trenger før får du resultatene dine.

I tillegg har vi egne telefoniske omnibusser mot Oslo og Bergen:

Oslo-buss

En telefonisk omnibuss rettet mot Oslos innbyggere. Baseres på 600 respondenter, for øvrig samme nedbrytninger og gjennomføring som telefonisk omnibus. Gjennomføres normalt fire ganger i året.

Bergens-buss

En telefonisk omnibuss rettet mot Bergens innbyggere. Baseres på 600 respondenter, for øvrig samme nedbrytninger og gjennomføring som telefonisk omnibus. Gjennomføres normalt fire ganger i året.

Ta kontakt med oss på post@responsanalyse.no eller 21 03 02 00 dersom du har spørsmål, ønsker oversikt over planlagte omnibusser eller vil være med!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Idar Eidset