Omnibus – få spørsmål på telefon

Har du behov for å få svar på noen få spørsmål? En omnibus er en rask og kostnadseffektiv måte å belyse problemstillingen din på. Omnibus er en «spleiseundersøkelse» som består av utvalgte spørsmål med ulike temaer fra flere kunder. Ettersom flere oppdragsgivere deler på en del av kostnadene, kan vi tilby omnibus-spørsmål på telefon til hyggelige priser.

Telefonisk omnibus gjennomføres hver måned

Dersom du trenger bistand til politiske målinger, undersøkelser som omhandler teknologiske nyvinninger eller foreta målinger hvor resultatet vil være påvirket av nett- eller smarttelefonbruk anbefaler vi telefonisk omnibus. Ellers egner det seg for alle typer spørsmål.  til å ta et riktig valg, har et lite knippe spørsmål du gjerne vil ha svar på eller ønsker å avkrefte eller bekrefte noen hypoteser, kan en omnibusundersøkelse være perfekt for deg. Det er også et veldig godt alternativ dersom du har noen spørsmål det haster å få svar på.

Undersøkelsen blir foretatt mot både mobil- og fasttelefonnumre (nærmere 90% mobilnumre) og er basert på 1000 respondenter 18+. Landsrepresentativitet sikres gjennom kvotestyring.

Dine resultater blir brutt ned på våre faste bakgrunnsvariabler, som er kjønn, alder, utdanning, yrkesstatus og bosted. Andre demografiske variabler kan inkluderes mot tillegg i pris.

Vi gjennomfører omnibusundersøkelser på web ukentlig og på telefon månedlig.

I tillegg har vi egne omnibusser mot Oslo, Oslo og omkringliggende kommuner og Bergen og landbruket:

Stor-Oslo-buss

En webbasert undersøkelse rettet mot innbyggere i Oslo og omkringliggende kommuner. Basereres på 1.000 respondenter, for øvrig samme nedbrytninger og gjennomføring som webbuss.

Oslo-buss

En telefonisk omnibuss rettet mot Oslos innbyggere. Baseres på 600 respondenter, for øvrig samme nedbrytninger og gjennomføring som telefonisk omnibus. Gjennomføres normalt fire ganger i året.

Måned Oppstart datafangst Avsluttet datafangst
Mars Torsdag 12. mars Onsdag 18. mars
Juni Torsdag 11. juni Onsdag 17. juni
August Torsdag 20. august Onsdag 26. august
Desember Torsdag 10. desember Onsdag 16. desember

Bergens-buss

En telefonisk omnibuss rettet mot Bergens innbyggere. Baseres på 600 respondenter, for øvrig samme nedbrytninger og gjennomføring som telefonisk omnibus. Gjennomføres normalt fire ganger i året.

Ta kontakt for priser og oversikt over planlagte omnibusser!

Måned Oppstart datafangst Levering datafangst
Januar Mandag 13. januar Mandag 20. januar
Februar Mandag 10. februar Mandag 17. februar
Mars Mandag 9. mars Mandag 16. mars
April Tirsdag 14. april Mandag 20. april
Mai Mandag 11. mai Mandag 18. mai
Juni Mandag 15. juni Mandag 22. juni
August Mandag 17. august Mandag 24. august
September Mandag 14. september Mandag 21. september
Oktober Mandag 5. oktober Mandag 12. oktober
November Mandag 9. november Mandag 16. november
Desember Mandag 7. desember Mandag 14. desember
Deling:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!