cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Omnibus – på telefon

Har du behov for å få svar på noen få spørsmål? En omnibus er en rask og kostnadseffektiv måte å belyse problemstillingen din på. Omnibus er en «spleiseundersøkelse» som består av utvalgte spørsmål med ulike temaer fra flere kunder. Ettersom flere oppdragsgivere deler på en del av kostnadene, kan vi tilby omnibus-spørsmål på telefon til hyggelige priser.

Telefonisk omnibus gjennomføres hver måned

Dersom du trenger bistand til politiske målinger, undersøkelser som omhandler teknologiske nyvinninger eller foreta målinger hvor resultatet vil være påvirket av nett- eller smarttelefonbruk anbefaler vi telefonisk omnibus. Ellers egner det seg for alle typer spørsmål.  til å ta et riktig valg, har et lite knippe spørsmål du gjerne vil ha svar på eller ønsker å avkrefte eller bekrefte noen hypoteser, kan en omnibusundersøkelse være perfekt for deg. Det er også et veldig godt alternativ dersom du har noen spørsmål det haster å få svar på.

Undersøkelsen blir foretatt mot både mobil- og fasttelefonnumre (nærmere 90% mobilnumre) og er basert på 1000 respondenter 18+. Landsrepresentativitet sikres gjennom kvotestyring.

Dine resultater blir brutt ned på våre faste bakgrunnsvariabler, som er kjønn, alder, utdanning, yrkesstatus og bosted. Andre demografiske variabler kan inkluderes mot tillegg i pris.

Vi gjennomfører omnibusundersøkelser på web ukentlig og på telefon månedlig.

I tillegg har vi egne omnibusser mot Oslo, Oslo og omkringliggende kommuner og Bergen:

Stor-Oslo-buss

En webbasert undersøkelse rettet mot innbyggere i Oslo og omkringliggende kommuner. Basereres på 1.000 respondenter, for øvrig samme nedbrytninger og gjennomføring som webbuss.

Oslo-buss

En telefonisk omnibuss rettet mot Oslos innbyggere. Baseres på 600 respondenter, for øvrig samme nedbrytninger og gjennomføring som telefonisk omnibus. Gjennomføres normalt fire ganger i året.

Bergens-buss

En telefonisk omnibuss rettet mot Bergens innbyggere. Baseres på 600 respondenter, for øvrig samme nedbrytninger og gjennomføring som telefonisk omnibus. Gjennomføres normalt fire ganger i året.

Ta kontakt for priser og oversikt over planlagte omnibusser!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!