cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Referanser

Cecilie Henriksen

360-graders shopper-prosjekt for TINE

TINE trengte mer innsikt i revet ost-kategorien for å forstå HVA som skjer ute i butikk foran revet ost-hyllen, HVORDAN det skjer, og ikke minst, HVORFOR det skjer. Målet var å skaffe innsikt slik at TINE kan skape vekst i denne kategorien. For å få til dette trengte vi å

Les mer »
Anne Gretteberg Meyer

God arbeidslyst – Hva gir oss dette, og hvem er det godt for?

Våren 2022 gjorde fagforeningen Krifa en studie blant nesten 2.000 arbeidstakere i samarbeid med SMB Norge og Respons Analyse.   Studien peker på 7 årsaksfaktorer, som til sammen forklarer over 70 % av variasjonen i nordmenns arbeidslyst. Faktorene er «mening», «mestring», «kolleger», «balanse»,  «medbestemmelse», «resultater» og «ledelse». Blant disse er effekten

Les mer »
Morten Island

Effektmålinger for Trigger

Trigger er kåret til verdens beste PR-byrå, og vi er så heldige å være deres partner på markedsanalyse. Trigger legger stor vekt på å måle effekten av kommunikasjonsprosjektene sine og vi har gjennom årenes løp vært involvert i flere ti-talls samarbeid og prosjekter hvor har opparbeidet oss god forståelse for

Les mer »
Thore Gaard Olaussen

Politiske meningsmålinger for VG

Respons Analyse har levert politiske meningsmålinger til Aftenposten og andre aviser i Schibsted Norge siden 2006. I januar 2018 inngikk vi avtale om leveranse av månedlige valgmålinger for VG, og denne ble forlenget for to år både i 2020 og 2022. I tillegg gjennomføres det redaksjonelle målinger ved behov, både

Les mer »
Anne Gretteberg Meyer

Unik innsikt om utenforskap blant unge

Risikofaktorer for utenforskap har det vært en del kunnskap om, men til nå har det vært svak innsikt i hvordan ungdommene som står utenfor selv opplever situasjonen sin. Respons Analyse har gjennomført dybdeintervjuer og en webundersøkelse på vegne av Voksne for Barn, som har gitt et unikt innblikk i hvordan

Les mer »
Anne Gretteberg Meyer

En leserundersøkelse med unik og overraskende innsikt

NBBO fryktet at deres medlemsblad i liten grad ble lest og at bladet dermed koster mer enn det smaker. Sammen med Respons Analyse gjennomførte de derfor en telefoniske måling blant mottakerne av bladet, og den viste derimot at hele 3 av 4 mottakere leser bladet i større eller mindre grad.

Les mer »
Anita Lynne

Verdien av å investere i innsikt

Fremtind ønsket å få en dypere forståelse av hvilke behov og ønsker folk flest har til forsikringer. Hva gjør at forsikringer oppleves så kjedelig til tross for at «alle» opplever det som viktig? Og finnes det noen link mellom bærekraft og forsikringer? Vi satte oss ned å snakket med folk.  Hør

Les mer »
Morten Engan

Temperaturmåling av næringslivet på Vestlandet

Sparebanken Vest har i samarbeid med Respons Analyse levert Vestlandsindeksen de siste åtte årene. Vestlandsindeksen er en kvartalsvis temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet. Indeksen er den eneste som omfatter hele Vestlandet da den baserer seg på en spørreundersøkelse blant bedriftsledere i fylkene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. «Vestlandsindeksen er den

Les mer »
Camilla Løkting

Et inkluderende arbeidsliv for alle

Av-og-til  jobber med holdningsskapende arbeid for godt alko-vett i samfunnet. ​Ettersom det fantes begrenset kunnskap om innvandreres opplevelse av alkoholen i norsk arbeidsliv, gjennomførte Av-og-til en undersøkelse i samarbeid med Respons Analyse for å undersøke nærmere innvandreres møte med alkohol i arbeidslivet. ​ Å avdekke innsikt blant minoriteter kan være utfordrende. Det krever datafangst på

Les mer »
Ane Charlotte Spilde

Bli bedre kjent med eksisterende og potensielle kunder

Bori boligbyggerlag ønsket å lære sine medlemmer bedre å kjenne, men også å vite hvordan ikke-medlemmer tenker rundt boligbyggerlag og kjøp av bolig. Dette ble først utforsket gjennom mobiletnografi, hvor vi fikk observere folk reflektere rundt boligkjøp og utføre oppgaver i sin hverdagskontekst, og videre gjennom dybdeintervju hvor deres synspunkter

Les mer »
Camilla Løkting

Muligheter, barrierer og nytt potensiale

  Innsikt om egne medlemmer og potensielle medlemmer bidrar til både å beholde eksisterende og tiltrekke seg nye. Respons Analyse gjennomførte en større landsrepresentativ undersøkelse mot den norske befolkningen, parallelt med undersøkelser mot medlemmer og tillitsvalgte på vegne av Hageselskapet. Undersøkelsen kartla motivasjoner og motforestillinger i ulike segmenter og vi

Les mer »
Morten Island

Samfunnsaktuelle undersøkelser

Respons Analyse har de siste årene bistått Amnesty International Norway med gjennomføring av flere samfunnsaktuelle undersøkelser. Viktige temaer som menneskerettigheter, netthets og innvandring har blitt kartlagt og vi har opparbeidet oss god forståelse for de fleste aspekter innen disse viktige temaene. «For Amnesty International Norway er det viktig å kontinuerlig

Les mer »
Anita Lynne

Alkoholfri øl: Når, hvem og hvorfor?

Salget av alkoholfrie drikkevarer øker og flere foretrekker alkoholfritt og lav-alkohol i festlige lag og i hverdagen. Ringnes og Munkholm ville bli bedre kjent med de som drikker alkoholfritt øl og da benyttet vi oss av mobiletnografi for å komme med inn i stua, med på fest og i butikkhylla. Med oppfølgende

Les mer »
Anne Gretteberg Meyer

Produktutviklingstester

Respons Analyse har bistått Wilfa med mange ulike markedsundersøkelser helt siden 2009, både merkevaretracker, designtester, prissensitivitetstester, behovsavdekkinger, assosiasjonsmålinger, driveranalyser – og ikke minst produktutviklingstester. Innsikt fra Respons Analyse har bidratt til en dypere forståelse og et bedre beslutningsgrunnlag i forbindelse med utviklingen av produkter som for eksempel kaffetrakter, blender, vaffeljern,

Les mer »
Morten Island

Forbrukerundersøkelser

SpareBank 1 har vært kunde hos Respons i over 15 år og vi gjennomfører blant annet flere forbrukerundersøkelser hvert år for forbrukerøkonom Magne Gundersen (kjent fra TV-programmet «Luksusfellen»). I tillegg leverer vi prosjekter for SpareBank 1 Forsikring og regionbankene.   SpareBank 1 ønsker med samarbeidet å kartlegge nordmenns holdninger og adferd

Les mer »