Referanser

Anne Gretteberg Meyer

Unik innsikt om utenforskap blant unge

Risikofaktorer for utenforskap har det vært en del kunnskap om, men til nå har det vært svak innsikt i hvordan ungdommene som står utenfor selv opplever situasjonen sin. Respons Analyse har gjennomført dybdeintervjuer og en webundersøkelse på vegne av Voksne for Barn, som har gitt et unikt innblikk i hvordan unge som står i utenforskap

Les mer »
Anne Gretteberg Meyer

En leserundersøkelse med unik og overraskende innsikt

NBBO fryktet at deres medlemsblad i liten grad ble lest og at bladet dermed koster mer enn det smaker. Sammen med Respons Analyse gjennomførte de derfor en telefoniske måling blant mottakerne av bladet, og den viste derimot at hele 3 av 4 mottakere leser bladet i større eller mindre grad. Undersøkelsen viste at bladet for

Les mer »
Camilla Løkting

Veien til innsikt i en mindre tilgjengelig målgruppe som både er smal og bred ​

MatPrat lanserte i 2014 MatStart.no. Bakgrunnen for utviklingen av et eget nettsted for barn, skyldtes at matkunnskapen hos den yngre generasjonen var synkende. MatPrat hadde nå et ønske om å få en evaluering av MatStart.no for å kunne ytterligere forbedre og videreutvikle nettsiden. ​ MatStart.no har en smal, men likevel bred målgruppe – barn i alderen 7 til 14 år – som kan gjøre det

Les mer »
Anita Lynne

Verdien av å investere i innsikt

Fremtind ønsket å få en dypere forståelse av hvilke behov og ønsker folk flest har til forsikringer. Hva gjør at forsikringer oppleves så kjedelig til tross for at «alle» opplever det som viktig? Og finnes det noen link mellom bærekraft og forsikringer? Vi satte oss ned å snakket med folk.  Hør hva Ellen Elisabeth Lien, leder

Les mer »
Morten Engan

Temperaturmåling av næringslivet på Vestlandet

Sparebanken Vest har i samarbeid med Respons Analyse levert Vestlandsindeksen de siste åtte årene. Vestlandsindeksen er en kvartalsvis temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet. Indeksen er den eneste som omfatter hele Vestlandet da den baserer seg på en spørreundersøkelse blant bedriftsledere i fylkene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.   «Vestlandsindeksen er den ledende indikatoren for å

Les mer »
Camilla Løkting

Et inkluderende arbeidsliv for alle

Av-og-til  jobber med holdningsskapende arbeid for godt alko-vett i samfunnet. ​Ettersom det fantes begrenset kunnskap om innvandreres opplevelse av alkoholen i norsk arbeidsliv, gjennomførte Av-og-til en undersøkelse i samarbeid med Respons Analyse for å undersøke nærmere innvandreres møte med alkohol i arbeidslivet. ​ Å avdekke innsikt blant minoriteter kan være utfordrende. Det krever datafangst på mange språk, og en mer krevende

Les mer »
Ane Charlotte Spilde

Bli bedre kjent med eksisterende og potensielle kunder

Bori boligbyggerlag ønsket å lære sine medlemmer bedre å kjenne, men også å vite hvordan ikke-medlemmer tenker rundt boligbyggerlag og kjøp av bolig. Dette ble først utforsket gjennom mobiletnografi, hvor vi fikk observere folk reflektere rundt boligkjøp og utføre oppgaver i sin hverdagskontekst, og videre gjennom dybdeintervju hvor deres synspunkter og forestillinger ble utbrodert i

Les mer »
Camilla Løkting

Muligheter, barrierer og nytt potensiale

  Innsikt om egne medlemmer og potensielle medlemmer bidrar til både å beholde eksisterende og tiltrekke seg nye. Respons Analyse gjennomførte en større landsrepresentativ undersøkelse mot den norske befolkningen, parallelt med undersøkelser mot medlemmer og tillitsvalgte på vegne av Hageselskapet. Undersøkelsen kartla motivasjoner og motforestillinger i ulike segmenter og vi oppdaget et stort ubenyttet potensiale

Les mer »
Morten Island

Samfunnsaktuelle undersøkelser

Respons Analyse har de siste årene bistått Amnesty International Norway med gjennomføring av flere samfunnsaktuelle undersøkelser. Viktige temaer som menneskerettigheter, netthets og innvandring har blitt kartlagt og vi har opparbeidet oss god forståelse for de fleste aspekter innen disse viktige temaene. «For Amnesty International Norway er det viktig å kontinuerlig fylle på med kunnskap når

Les mer »
Sigrid Øvereng

Alkoholfri øl: Når, hvem og hvorfor?

Salget av alkoholfrie drikkevarer øker og flere foretrekker alkoholfritt og lav-alkohol i festlige lag og i hverdagen. Ringnes og Munkholm ville bli bedre kjent med de som drikker alkoholfritt øl og da benyttet vi oss av mobiletnografi for å komme med inn i stua, med på fest og i butikkhylla. Med oppfølgende intervjuer gravde vi dypt i

Les mer »
Anne Gretteberg Meyer

Produktutviklingstester

Respons Analyse har bistått Wilfa med mange ulike markedsundersøkelser helt siden 2009, både merkevaretracker, designtester, prissensitivitetstester, behovsavdekkinger, assosiasjonsmålinger, driveranalyser – og ikke minst produktutviklingstester. Innsikt fra Respons Analyse har bidratt til en dypere forståelse og et bedre beslutningsgrunnlag i forbindelse med utviklingen av produkter som for eksempel kaffetrakter, blender, vaffeljern, mix master, håndmikser, varmepumpe, luftfukter

Les mer »
Thore Gaard Olaussen

Politiske meningsmålinger

Respons Analyse har levert politiske meningsmålinger til Aftenposten og andre aviser i Schibsted Norge siden 2006. I januar 2018 inngikk vi avtale om leveranse av månedlige valgmålinger for VG. I tillegg vil det være aktuelt å gjennomføre redaksjonelle målinger ved behov. Deling: Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Vil du vite mer

Les mer »
Anne Gretteberg Meyer

Effektmålinger

Trigger er kåret til verdens beste PR-byrå, og vi er så heldige å være deres partner på markedsanalyse.  Trigger legger stor vekt på å måle effekten av kommunikasjonsprosjektene sine og vi har gjennom årenes løp vært involvert i flere ti-talls samarbeid og prosjekter hvor har opparbeidet oss god forståelse for de fleste aspekter innen måling

Les mer »
Morten Island

Forbrukerundersøkelser

SpareBank 1 har vært kunde hos Respons i over 10 år og vi gjennomfører blant annet flere forbrukerundersøkelser hvert år for forbrukerøkonom Magne Gundersen (kjent fra TV-programmet «Luksusfellen»). I tillegg leverer vi prosjekter for SpareBank 1 Forsikring og regionbankene.   SpareBank 1 ønsker med samarbeidet å kartlegge nordmenns holdninger og adferd over tid når det gjelder

Les mer »