cropped-logo_rosa_transparent-1.png

TINE trengte mer innsikt i revet ost-kategorien for å forstå HVA som skjer ute i butikk foran revet ost-hyllen, HVORDAN det skjer, og ikke minst, HVORFOR det skjer. Målet var å skaffe innsikt slik at TINE kan skape vekst i denne kategorien. For å få til dette trengte vi å skaffe 360-graders innsikt i kundereisen, før, i og etter butikk, for å kunne gi TINE gode kommersielle anbefalinger  rundt markedsføring, produkter, pakninger, pakningsdesign og butikk-kommunikasjon.

Vi gjennomførte et prosjekt med metodetriangulering med disse fasene:

  1. Sensormåling med FLOW Insight sin GDPR-vennlige løsning. Dette ga oss god innsikt i hva som skjer foran butikkhyllen og hvordan det skjer. Innsikten herfra brukte vi til å rigge til neste fase i prosjektet
  2. Kvalitative butikkintervjuer: denne fasen hjalp oss å forstå hvorfor shopperne gjør som de gjør ute i butikken. Innsikten herfra brukte vi til å rigge til neste fase i prosjektet
  3. Fokusgrupper: denne fasen ga oss kontekstuell innsikt for å forstå hvordan og hvorfor man kjøper og bruker revet ost. Dette ga oss innsikt i holdninger, preferanser, kunnskap, vaner og bruk av kategorien og produktene
  4. Til slutt gjennomførte vi en kvantitativ og landsrepresentativ webundersøkelse for å kvantifisere våre kvalitative funn og finne barrierer blant de som  ikke bruker revet ost

TINE ble fornøyd med prosjektet og har hatt god nytte av resultatene. Dette sitatet er fra Jann D’Arcy, leder markedsstrategisk innsikt i TINE:

Les gjerne mer om Respons Analyse sine shopper-undersøkelser HER. Og HER kan du lese mer om fokusgrupper. 

Ta kontakt med Cecilie om du vil høre mer om innsikten slike prosjekter gir for både markeds- og salgsavdelinger!

Deling:
Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!