cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Våren 2022 gjorde fagforeningen Krifa en studie blant nesten 2.000 arbeidstakere i samarbeid med SMB Norge og Respons Analyse.  

Studien peker på 7 årsaksfaktorer, som til sammen forklarer over 70 % av variasjonen i nordmenns arbeidslyst. Faktorene er «mening», «mestring», «kolleger», «balanse»,  
«medbestemmelse», «resultater» og «ledelse». Blant disse er effekten på arbeidslyst aller størst for «mening», «mestring» og «kolleger», mens effekten av «ledelse» er minst.  

Arbeidslyst er imidlertid ikke et mål i seg selv. Og denne studien bekreftet det en har sett i tidligere studier, både i Danmark og i Norge – at arbeidslysten har en stor effekt på ansattes generelle lykkenivå. Basert på bred lykkeforskning i de nordiske landene, kan vi med det også hevde at arbeidslysten er viktig for menneskers liv generelt, både på jobb og hjemme, og at det har store gevinster for folkehelsa.  

God arbeidslyst er vinn – vinn! 

I studien så vi også en sterk sammenheng mellom arbeidslyst og sykefravær, og arbeidslyst og ønsket om å skifte jobb. Dette har vært dokumentert med nøyaktige tall i store danske studier tidligere, og med denne studien har vi bekreftet de samme tendensene i Norge. Å jobbe med de syv faktorene har altså potensiale i seg til å redusere kostnadene, og med det øke bunnlinjen – også på norske arbeidsplasser. Det mener vi bør være et godt incentiv for arbeidsgivere til å sette det på dagsordenen. 

Basert på tidligere danske studier har Videncenter for God Arbejdslyst i Danmark utviklet verktøyet GAIS. Det kartlegger arbeidslysten og dens syv årsaksfaktorer. Med denne studien er verktøyet også validert og kvalitetssikret for det norske arbeidsmarkedet. Arbeid med de syv faktorene har potensiale i seg til å gjøre virksomheter mer vellykkede, ja, men også til å gjøre arbeidstakerne lykkeligere – noe som er tett knyttet til Krifas samfunnsoppdrag.  

«Allerede fra første kontakt med Respons Analyse kjente jeg meg møtt med engasjement, positivitet og faglig tyngde. Dette ga meg en grunnleggende tillit som jeg ikke er blitt skuffet av. I det videre samarbeidet med Respons Analyse har jeg vært imponert over deres genuine interesse for å avdekke statistiske sammenhenger, for å være løsningsorienterte og for å ville øke kunnskap som kan gjøre samfunnet bedre. Jeg anbefaler varmt Respons Analyse til alle som skal gjøre vitenskapelige samfunnsstudier»
Christian Otto Ruge
Organisasjonsutvikler i Krifa
Deling:
Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!