cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Bli bedre kjent med eksisterende og potensielle kunder

Bori boligbyggerlag ønsket å lære sine medlemmer bedre å kjenne, men også å vite hvordan ikke-medlemmer tenker rundt boligbyggerlag og kjøp av bolig. Dette ble først utforsket gjennom mobiletnografi, hvor vi fikk observere folk reflektere rundt boligkjøp og utføre oppgaver i sin hverdagskontekst, og videre gjennom dybdeintervju hvor deres synspunkter og forestillinger ble utbrodert i større detalj. Dette dypdykket ga Bori innblikk i folks dagligdagse tanker og følelser rundt boligbyggerlagenes rolle i dagens boligmarked og samfunn, samt en pekepinn på framtidens muligheter.

"Innsikt knyttet til våre målgrupper er en del av fundamentet i all vår kommunikasjon i BORI BBL. Respons Analyse har bistått og veiledet oss gjennom hele prosessen med å innhente den innsikt vi trenger, for å kommunisere med våre målgrupper på en optimal måte!"
Lill Eriksen
Salgs- og markedsdirektør i Bori Boligbyggerlag
Deling:
Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!