cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Samfunnsaktuelle undersøkelser

Respons Analyse har de siste årene bistått Amnesty International Norway med gjennomføring av flere samfunnsaktuelle undersøkelser. Viktige temaer som menneskerettigheter, netthets og innvandring har blitt kartlagt og vi har opparbeidet oss god forståelse for de fleste aspekter innen disse viktige temaene.

«For Amnesty International Norway er det viktig å kontinuerlig fylle på med kunnskap når det gjelder menneskerettigheter og viktige samfunnsspørsmål. Når vi samarbeider med Respons analyse vet vi at vi måler essensielle områder, at spørsmålene kvalitetssikres og at prosjektene gjennomføres på en effektiv og profesjonell måte.»
Sindre Stranden Tollefsen
Kommunikasjonsleder/Head of Communication Amnesty International Norway
Deling:
Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!