cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Et inkluderende arbeidsliv for alle

Av-og-til  jobber med holdningsskapende arbeid for godt alko-vett i samfunnet. Ettersom det fantes begrenset kunnskap om innvandreres opplevelse av alkoholen i norsk arbeidsliv, gjennomførte Av-og-til en undersøkelse i samarbeid med Respons Analyse for å undersøke nærmere innvandreres møte med alkohol i arbeidslivet. 

Å avdekke innsikt blant minoriteter kan være utfordrende. Det krever datafangst på mange språk, og en mer krevende tilnærming for å nå de spesifikke målgruppene. Undersøkelsen har avdekket at innvandreres opplevelser på mange områder skiller seg drastisk fra den totale befolkningen. Dette er en viktig innsikt for norske arbeidsgivere og det norskearbeidslivet i et stadig mer mangfoldig samfunn!

«Respons hjalp oss med å undersøke hvordan nyutdannede og personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn opplever å tre inn i et arbeidsliv der alkohol spiller en viktig rolle i sosiale sammenkomster og i skjæringspunktet mellom jobb og fritid. Det er krevende å samle data om disse gruppene, og det gjorde Respons på en god måte. De var også en god sparringspartner vedrørende spørsmålsformulering, noe som var viktig for å unngå skjevheter i dataene, og sørget for legitimitet for rapportene som ble vårt sluttresultatet.» ​
Hanne Hjelmungen Lorvik
Prosjektleder for temaet Alkohol i arbeidslivet i Av-og-til​
Deling:
Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!