cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Forbrukerundersøkelser

SpareBank 1 har vært kunde hos Respons i over 15 år og vi gjennomfører blant annet flere forbrukerundersøkelser hvert år for forbrukerøkonom Magne Gundersen (kjent fra TV-programmet «Luksusfellen»). I tillegg leverer vi prosjekter for SpareBank 1 Forsikring og regionbankene.  

SpareBank 1 ønsker med samarbeidet å kartlegge nordmenns holdninger og adferd over tid når det gjelder økonomiske spørsmål. Vi har ofte undersøkelser med mange respondenter for å muliggjøre fylkesvise pressemeldinger og flere av undersøkelsene er gjort årlig siden oppstarten av samarbeidet.

Samarbeidet med Respons - som har vart i over ti år - gir meg verdifull input når jeg kommenterer og analyserer nordmenns holdninger og adferd i økonomiske spørsmål.
Magne Gundersen
SpareBank 1
Deling:
Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!