cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Unik innsikt om utenforskap blant unge

Risikofaktorer for utenforskap har det vært en del kunnskap om, men til nå har det vært svak innsikt i hvordan ungdommene som står utenfor selv opplever situasjonen sin. Respons Analyse har gjennomført dybdeintervjuer og en webundersøkelse på vegne av Voksne for Barn, som har gitt et unikt innblikk i hvordan unge som står i utenforskap har det. De har fortalt om oppveksten sin, hvordan de havnet der, hva de trenger, hva som hjelper eller ikke hjelper, og hva samfunnet må gjøre for at ikke flere barn og unge skal havne i deres situasjon.

Det tegner seg et komplekst utfordringsbilde preget av skam, ensomhet og unge som i stor grad tar på seg ansvar og skyld for en situasjon de på mange måte ikke rår over. Det de unge forteller kaster nytt lys over hvordan vi voksne tenker rundt det å hjelpe unge som har havnet utenfor og hvordan vi kan forhindre at flere havner der.

Dette har nå blitt til rapporten «Det må jo ha vært min egen skyld» og et webinar hvor blant annet de viktigste funnene fra rapporten presenteres.

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som i 60 år har jobbet for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for alle barn.

 

Her – på Voksne for barn sin nettside – kan du lese rapporten.

Her – på Facebook-siden til Voksne for barn – kan du se webinaret.

Her – i en artikkel skrevet av Vårt Land – kan du lese mer om utenforskap og skam.

Her kan du lese om en av metodene som ble benyttet til å oppnå innsikten.

 

"Respons analyse hjalp oss med å nå en målgruppe som ingen egentlig har snakket med før. Det har gitt oss ny kunnskap om ungdom som står i utenforskap, og vil være nyttig for oss i lang tid fremover. Vi opplevde Respons som veldig serviceinnstilt, og genuint engasjerte i oppdraget. Det synes også på det ferdige produktet."
Signe Horn
Generalsekretær i Voksne for barn
Deling:
Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!