cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Kampanjemålinger

En vellykket kampanje kan stå og falle på om du velger riktige virkemidler for å nå akkurat ditt publikum. Ofte vil man på slutten av en prosess stå igjen med flere forslag og samtidig mangle et godt beslutningsgrunnlag for hvilket alternativ man skal velge. I disse tilfellene anbefaler vi at man gjennomfører en kampanjetest før kampanjen iverksettes.

En kampanjetest gjennomføres ved at ulike grupper med lik sammensetning blir eksponert for et kampanjealternativ hver.

At ingen av gruppene blir eksponert for mer enn ett alternativ gjør at gruppene forblir upåvirket av de andre alternativene og da gir et mer objektivt syn på nettopp den kampanjen de blir vist. I tillegg gjør det at gruppene har lik sammensetning at avvikene mellom gruppene sin smak vil være minimal. Etter at gruppene har blitt vist sine respektive kampanjeinnslag måles også gruppenes holdninger til avsender. Denne holdningen sammenlignes så mot en kontrollgruppe som ikke har blitt vist noen av alternativene. Dette er for å sjekke at kampanjen ikke har en negativ effekt på hvordan publikum oppfatter avsender.

Hos Respons Analyse har vi lang erfaring med å gjennomføre kampanjetester både via undersøkelser eller gjennom metoder som fokusgrupper eller dybdeintervju.

Er du i tvil om hvilken kampanje du skal bruke for best å nå ditt publikum? Kontakt oss i dag så hjelper vi deg gjerne.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Anne Gretteberg Meyer