Strategi- og bedriftsutvikling

En gjennomarbeidet strategiplan er virksomhetens viktigste verktøy for utvikling og vekst. Vi gjennomfører strategiprosesser med både små og store bedrifter, innenfor det private og blant offentlige aktører. Våre tjenester omfatter analyse av strategiutvikling, ledelses- og organisasjonsutvikling.

Logotest

En bra logo kan være en gullgruve for en merkevare. Vi å finne en logo som både ser stilig ut og sender de rette signalene kan du enklere skille deg ut i mengden og stikke deg frem blant konkurrenter. En logo burde ikke bare se kult ut, det er også viktig at dine målgrupper får

Les mer

Navnetest

Et kult navn kan være en gullgruve for en merkevare. Ved å finne et navn som både høres stilig ut og sender de rette signalene kan du enklere skille deg ut i mengden og stikke deg frem blant konkurrenter. Et navn burde ikke bare høres bra ut, det er også viktig at dine målgrupper får

Les mer

Profiltest

En riktig profil kan være en gullgruve for en merkevare. Vi å finne en profil som både ser stilig ut og sender de rette signalene kan du enklere skille deg ut i mengden og stikke deg frem blant konkurrenter. Profilen din burde ikke bare være kult, det er også viktig at dine målgrupper får de

Les mer

SWOT-analyser

SWOT analysen er et strategisk planleggingsverktøy som kan brukes for å vurdere styrker, svakheter, muligheter og trusler i din bedrift. SWOT er en forkortelse for «Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats», og på norsk: styrker, svakheter, muligheter og trusler. Ved å anvende denne modellen skal man stå igjen med svarene på disse spørsmålene: Hvilke styrker og svakheter

Les mer