cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Brukervennlighetstester

God funksjonalitet kan være det som skiller deg fra konkurrentene dine og tar deg til neste nivå både som merkevare og når det gjelder inntjening.

Brukervennlighetstester – også kalt usability test og UX-test – er en metode for å evaluere brukeropplevelsen til en nettside eller en app ved hjelp av å teste det direkte på brukere i målgruppen. Testingen gir direkte tilbakemelding fra hvordan dine faktiske brukere navigerer og bruker nettsiden, appen eller tjenesten din.

En brukervennlighetstest gjennomføres ved at utvalgte personer i målgruppen rekrutteres til å gjennomføre forhåndsdefinerte oppgaver på nettstedet/appen. Testdeltakerne gjennomfører oppgavene under tilsyn av en observatør og blir bedt om å «tenke høyt». Oppgavene avslører hva som er intuitivt lett å gjennomføre og hva som eventuelt skaper usikkerhet, frustrasjon eller irritasjon. Observatøren følger i tilfelle opp med spørsmål for å avdekke hva brukertesterne oppfatter hva som skaper usikkerheten og hva som hadde vært en bedre og mer intuitiv løsning. Noen ganger kan det være så enkelt som å ha neste knapp både øverst og nederst på siden, fordi knappen ellers kommer ut av synsfeltet.

Noen av testdeltakerne utfører oppgavene på mobiltelefon og andre på PC/Mac, da det ofte er ulike utfordringer som kommer til syne på de ulike formatene. Testdeltakerne kan også bli spurt om deres inntrykk/opplevelse av andre forhold ved nettsiden, som for eksempel presentasjonen av produkter eller tilgjengelige betalingsalternativer, samt deres totale opplevelse av hvor tillitsskapende, inspirerende og brukervennlig nettsiden/app’en fremstår.

Testen foregår i et tilpasset rom med tekniske utstyr som fanger inn deltakerens aktiviteter på nett. For tester på PC/Mac gjøres det opptak av skjermen, da testdeltakerne kan vise sine øyebevegelser ved å styre musen i samsvar med øynene, og musbevegelsen vises på opptakene. Ved bruk av mobiltelefon tas det imidlertid opptak av selve telefonen, da fingerbevegelsene ikke vil vises på et skjermopptak. Kunde kan også observere testdeltakerne fra observasjonsrommet.

Det er også muligheter for å gjennomføre brukervennlighetstester i testdeltakernes naturlige miljø hjemme (da primært på PC/Mac). Deltakerne blir da utstyrt med et bestemt program hvor han/hun har mulighet til å dele skjermen med oss og vi har da mulighet til å ta opptak av alle bevegelsene som foretas på skjermen. 

Resultatet er konkrete forbedringstips til hvordan nettsidene kan gjøres mer brukervennlige for de besøkende og handlende, slik at fullføringsandelen og tilfredsheten øker.  

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Anita Lynne