Pre- og posttester

Hvordan kan du måle effekten av en reklamekampanje eller en markedsaktivitet? Pre – og posttester har som formål å gi deg svar på om dine markedstiltak har fungert eller ikke- og hvorfor.

Ved å gjennomføre en pre- og posttest vil du på en enkel måte få svar på om kampanjen har blitt lagt merke til,  hvem kampanjen har blitt lagt merke til av, om kampanjen har ført til høyere kjøpsintensjon hos målgruppen, om den har økt interessen hos målgruppen og om den har endret oppfatningen av produktet eller tjenesten.

Fordelen med å gjennomføre en pretest, eller en nullpunktsmåling, er at du vil ha mulighet til å måle kjennskap til produktet eller tjenesten før du ruller ut en eventuell kampanje, slik at det blir enkelt å se den reelle effekten i etterkant.

Pre- og posttester passer til alle typer reklamekampanjer – TV, radio, annonser på nett/print, utendørsreklamer, kundeaviser m.m.

For å få best mulig effekt av pre- og posttest er det hensiktsmessig at pretesten gjennomføres rett før oppstart av kampanjen og posttesten umiddelbart etter kampanjen er ferdig.

Deling:

Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!

Pre- og posttester