Semi-kvantitative metoder

Semi-kvanitative metoder er en samlebetegnelse på ulike metoder som gir deg en kvantitativ tilbakemelding uten den statistiske nøyaktigheten  til kvantitative metoder. Dette skyldes at oppgavene som gis til respondentene er for omfattende eller krevende til at det vil være økonomisk forsvarlig å ha like mange deltakere som benyttes i kvantitative metoder, eller at det vil være for ressurskrevende å sikre full representativitet. Metodene gir deg likevel et grundig innblikk i problemstillingen, slik at du får tilstrekkelig innsikt til velfunderte beslutninger.

Alle de semi-kvantitative metodene kan selvsagt gjennomføres i et tilstrekkelig omfang til å gi den statistisk nøyaktigheten, om budsjettene skulle gi grunnlag for det!

Ledig stilling som telefonintervjuer

Vi leter etter nye medarbeidere til vår intervjuavdeling i Bergen. Du vil gjennomføre undersøkelser på telefon fra våre lokaler.   Stillingstittel: Telefonintervjuer Arbeidsgiver: Respons Analyse

Les mer

Brukervennlighetstester (UX Lab)

UX Lab –  gir deg innsikt i hvordan brukerne oppfatter din nettside eller app. UX Lab benyttes ofte av utviklere, designere eller prosjektledere som ønsker å teste innhold på nett. 

Les mer

Dokumenteringsoppdrag

Har du noen gang lurt på hvordan det ser ut eller oppleves for dine kunder når de møter din bedrift? Dokumenteringsoppdrag handler om at vi

Les mer

Innsiktspaneler

Ønsker du å følge målgruppen din over tid? Da kan innsiktspaneler være løsningen. Her har du mulighet til å stille spørsmål, vise frem produktdesign, teste

Les mer

Online dagbok/logg

Dersom du lurer på hvor ofte, hvordan og/eller i hvilke situasjoner dine produkter eller tjenester blir brukt, og det ikke nødvendigvis er så lett å

Les mer

Produkttester og smakstester

Våre fysiske produkt- og smakstester gir deg svar på hvordan ditt produkt oppleves av forbruker, og vil være svært nyttig i forkant av storskalaproduksjon.  Vi

Les mer