Semi-kvantitative metoder

Semi-kvanitative metoder er en samlebetegnelse på ulike metoder som gir deg en kvantitativ tilbakemelding uten den statistiske nøyaktigheten  til kvantitative metoder. Dette skyldes at oppgavene som gis til respondentene er for omfattende eller krevende til at det vil være økonomisk forsvarlig å ha like mange deltakere som benyttes i kvantitative metoder, eller at det vil være for ressurskrevende å sikre full representativitet. Metodene gir deg likevel et grundig innblikk i problemstillingen, slik at du får tilstrekkelig innsikt til velfunderte beslutninger.

Alle de semi-kvantitative metodene kan selvsagt gjennomføres i et tilstrekkelig omfang til å gi den statistisk nøyaktigheten, om budsjettene skulle gi grunnlag for det!

Brukervennlighetstester (UX Lab)

UX Lab –  gir deg innsikt i hvordan brukerne oppfatter din nettside eller app. UX Lab benyttes ofte av utviklere, designere eller prosjektledere som ønsker å teste innhold på nett.  Ved hjelp av UX Labben kan vi teste alt fra hvordan bestemte ikoner på en nettside fungerer til en altomfattende test av hvordan en app fungerer rent praktisk når det gjelder å manøvrere seg frem,  vi kan videre identifiserer  fremmere og hemmere knyttet

Les mer

Dokumenteringsoppdrag

Har du noen gang lurt på hvordan det ser ut eller oppleves for dine kunder når de møter din bedrift? Dokumenteringsoppdrag handler om at vi rekrutterer deltakere fra din målgruppe eller dine kunder til å være dine øyne og ører i gitte situasjoner, og dokumenterer dette tilbake til deg. Vi har to hovedtyper av dokumenteringsoppdrag:

Les mer

Innsiktspaneler

Ønsker du å følge målgruppen din over tid? Da kan innsiktspaneler være løsningen. Her har du mulighet til å stille spørsmål, vise frem produktdesign, teste ut nye nettløsninger eller fysiske produkter og få tilbakemelding på disse over tid. PÅ denne måten har du mulighet til å se hvordan målgruppen din opplever deg som kunde over

Les mer

Online dagbok/logg

Dersom du lurer på hvor ofte, hvordan og/eller i hvilke situasjoner dine produkter eller tjenester blir brukt, og det ikke nødvendigvis er så lett å huske, kan online dagbøker – eller loggføring – være noe for deg. Dette gir en mye mer nøyaktig tilbakemelding enn en vanlig spørreundersøkelse kan gi. Vi rekrutterer dine kunder eller

Les mer

Produkttester og smakstester

Våre fysiske produkt- og smakstester gir deg svar på hvordan ditt produkt oppleves av forbruker, og vil være svært nyttig i forkant av storskalaproduksjon.  Vi tester gjerne opp mot konkurrerende produkter for å avdekke hva som oppleves bedre og dårligere enn alternativene. Vi har tre hovedtyper av produkt- og smakstester: Hjemmetesting Hjemmetesting egner seg best

Les mer

Test-O-Rama (mentometer)

Når nye ideer skal testes på forbrukere ønsker vi å gi deg mer enn et «ja» eller «nei». Med vår hybride teknikk Test-O-Rama når du ut til mange respondenter, samtidig som vi sørger for at du også får et hvorfor og en bredere forståelse av hva du kan endre eller justere før du går videre.  

Les mer