cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Brukervennlighetstester (UX Lab)

UX Lab –  gir deg innsikt i hvordan brukerne oppfatter din nettside eller app. UX Lab benyttes ofte av utviklere, designere eller prosjektledere som ønsker å teste innhold på nett. 

Ved hjelp av UX Labben kan vi teste alt fra hvordan bestemte ikoner på en nettside fungerer til en altomfattende test av hvordan en app fungerer rent praktisk når det gjelder å manøvrere seg frem,  vi kan videre identifiserer  fremmere og hemmere knyttet til det visuelle og verbal stimuli som finnes på appen. Hva påvirkes deltakerne av?  Hva legges merke til og hva overses? Hva irriterer? Hva gleder deltakerne?

Testen foregår i et tilpasset rom med tekniske utstyr som fanger inn deltakerens aktiviteter på nett. I observasjonsrommet kan observatører fra kunden sitte komfortabelt å observere hva deltakeren foretar seg. 

Vi kan også observerer deltakerne i deres naturlige miljø hjemme. Deltakerne blir utstyrt med et bestemt program hvor han/hun har mulighet til å dele skjermen med oss og vi har da mulighet til å ta opptak av alle bevegelsene som foretas på skjermen.  

Resultatet er gode nettsider og fornøyde brukere som resulterer i mer trafikk for kunden. 

Deling:
Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!