cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Mystery shopping

Ønsker du å finne ut av hvordan din bedrift fremstår i møte med kunden? Mystery Shopping gir ledere et godt arbeidsverktøy for å motivere ansatte, forbedre kundeopplevelsene og på sikt øke omsetningen.

Mystery shopping går ut på at mystery shoppers opptrer som helt vanlig kunder i butikk (alternativt på telefon/web). Formålet med Mystery Shopping er å kartlegge styrker og forbedringsmuligheter ved å gi oppdragsgiver tilbakemelding på hvordan kundemøtet oppfattes fra et kundeperspektiv.

Mystery Shopping er en metode som viser hva som skjer i det viktige møtet mellom kunden og den ansatte. Det er et unikt verktøy til å måle servicenivået i en bedrift, og tilbakemeldingene forteller hvor man klarer å være gode, og hvor man må legge inn en ekstra innsats.

Kriteriene og måleparameterne skreddersys til hver kunde, men det er også mulig å gjennomføre standardmetoden «ServiceGrafen».

Vi følger MSPA`s retningslinjer, og som en av de ledende leverandører i bransjen har vi et stort ansvar i forhold til kvalitet på Mystery shoppere, samt innovasjon og produktutvikling.

Respons Analyse har vært ledende innen Mystery Shopping siden 2003.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!