cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Etnografisk dypdykk

Etnografi handler om å komme tett på folks hverdag og virkelighet. Vi møter dem hjemme, på jobb, på farten eller i butikk og henger med mens de utfører sine vanlige gjøremål. Gjennom å være der når det skjer forstår vi mer av helheten og kan fange inn både hva folk sier og hva de faktisk gjør. Ofte er det nettopp her vi finner de mest lovende mulighetene for nye produkter og tjenester.

Med etnografi/observasjon menes her en kvalitativ metode for å studere folks adferd. Det finnes ulike typer observasjonsstudier; åpen versus skjult observasjon og aktiv versus passiv observasjon.

Gir deg dybdeforståelse

Utforskende metoder som etnografi fungerer spesielt godt når problemstillingene er åpne eller når man vil komme enda nærmere faktisk adferd enn i andre typer kvalitative undersøkelser.

Etnografiske teknikker kan være riktig å benytte når du ønsker en mer sammensatt forståelse av et fenomen eller en problemstilling – det er også en god metode når du ønsker å fange inn hvilke behov, trender og tendenser som rører seg i ulike grupper av befolkningen. Her kommer vi tett på deltakerne og deres verden. Respons Analyse er kanskje det selskapet som i størst grad har klart å avmystifisere og tilgjengeliggjøre denne type metodikk i Norge.
Etnografiske studier kan både foregå i respondentenes naturlige miljø ved at man observerer dem i en faktisk situasjon, eller det kan gjøres digitalt, for eksempel ved hjelp av mobiletnografi hvor respondenten selv observerer og rapporterer fra sin hverdag.
Hos Respons Analyse benyttes denne metodikken ofte – enten som en del av en undersøkelse eller som en selvstendig undersøkelse.

Gerilja-etnografi

Gerilja-etnografi gjennomføres ved at deler av Respons-teamet rykker ut på et gitt tidspunkt for å observere folk og komme i kontakt med folk der de er, i situasjonen de er i. Vi søker opp folk ute på gata, på barer, i butikken, på treningsstudioet og utfører korte observasjoner og samtaler mens de gjennomfører sine aktiviteter. Dette er en metode som gjør at vi får observert et bredt spekter av mennesker, vi dukker opp uanmeldt, noe som gir data i sin råeste form. Det er også en svært fleksibel, spontan og tilpasningsvennlig teknikk. Slik observasjon vil som oftest inkludere mer enn en person og det gir oss også innsikt i gruppedynamikker og vi får en bred datafangst. Her kan oppdragsgiver også få være med på” utrykningen”, og etterpå kan det arrangeres workshop der nye ideer kan ta form.

Go-Along-etnografi

Denne teknikken handler om å følge personers opplevelser mens de beveger seg gjennom byrom, lokaler, nettsteder eller eget hjem. Den er ofte fler-lokal, det vil si at den beveger seg gjennom flere ulike rom og lokaliteter. Metodikken fokuserer på personens individuelle tanker og følelser, men kan også gjøres sammen med mindre grupper. Den gir ofte god innsikt i personers handlingsmønstre, erindringer og intensjoner i forhold til bevegelse og rom. Dette er en fruktbar metode i etnografi i hjemmet, på arbeidsplasser, i butikker eller i byrom. Her får respondentene vise sin hverdag og sitt ståsted gjennom det fysiske og faktiske.

Kvalitative teknikker

Respons Analyse har gjennom the Moods way utviklet ulike typer kvalitative teknikker som kan benyttes som effektive verktøy i forskjellige grupper og intervjuer. Les mer om de mest populære teknikkene her.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!