Desk Research

Desk Research gir deg en oversikt over det man allerede vet og hva som finnes av tilgjengelig informasjon. Det klargjør til større undersøkelser, eller sorterer det man har.

Ofte gjennomfører vi Desk Research for å skape en samlet oversikt i forkant av større undersøkelser, kan også være en gjennomgang og sortering av kundene egne datakilde. Vi vil avdekke hva vet vi og hva vil vi vite mer om? Vi saumfarer nett, forskningsartikler og statistikk, sosiale medier, tradisjonelle nyhetskilder og blogger, alt for å se saken fra flere perspektiver.

Deling:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!