Desk Research

Desk Research gir deg en oversikt over det man allerede vet og hva som finnes av tilgjengelig informasjon. Det klargjør til større undersøkelser, eller sorterer det man har.

Ofte gjennomfører vi Desk Research for å skape en samlet oversikt i forkant av større undersøkelser, kan også være en gjennomgang og sortering av kundene egne datakilde. Vi vil avdekke hva vet vi og hva vil vi vite mer om? Vi saumfarer nett, forskningsartikler og statistikk, sosiale medier, tradisjonelle nyhetskilder og blogger, alt for å se saken fra flere perspektiver.

 

Respons Analyse har gjennom the Moods way utviklet ulike typer kvalitative teknikker som kan benyttes som effektive verktøy i forskjellige grupper og intervjuer. Les mer om de mest populære teknikkene her.

Deling:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!