Innsikt for en bedre fremtid

Deling:

Vårt mål er at innsikten vi fremskaffer bidrar til en bedre fremtid – enten for kundene våre, for kundene til våre kunder, for befolkningen, for ansatte, for utvalgte målgrupper – eller kanskje til og med for dyr, planter eller planeten.

Målet kan enten oppnås direkte gjennom innsikten i seg selv, ved at den bidrar til mer lønnsomme eller hensiktsmessige beslutninger, men også indirekte gjennom å bidra til opplysning og debatt.

Ettersom vi er opptatt av innsikt for en bedre fremtid gjennomfører vi også prosjekter i egen regi. Vi har klokketro på at høyere kunnskap bidrar til bedre beslutninger og derfor deler vi også raust av denne innsikten. Blant annet har vi i løpet av året 2021 gjennomført et større kvantitativt og kvalitativt innsiktsprosjekt om bærekraft blant ledere, ansatte og befolkning, som vi gledelig deler med våre kunder og interessenter. Du kan lese ytterlige om prosjektet og få tilgang til hovedfunnene fra vår Bærekrafts-rapport 2021 HER.

Vårt iherdige arbeid med bærekrafts-prosjektet har også ført til konkrete og operative endringer hos oss selv, blant annet ved at det bidro til at vi har miljøsertifisert oss, og du kan lese mer om vår Miljøfyrtårnsertifisering HER.

Vårt engasjement for å bidra til en bedre fremtid er også motivasjonen for at alle ideelle organisasjoner alltid innvilges 20 % rabatt på webundersøkelser, samt at vi bidrar med gratis innsikt til flere andre organisasjoner som ellers ikke hadde hatt midler til å fremskaffe innsikt på egen hånd (du kan du lese mer om vårt samfunnsansvar HER).

Ta kontakt med oss dersom vi kan hjelpe deg med innsikt for en bedre fremtid for deg og din virksomhet, saken du jobber for eller  målgruppene dine! Det er det vi brenner for!