cropped-logo_rosa_transparent-1.png

5 tiltak for flere bærekraftige forbruksvalg

Deling:

Til tross for dystre rapporter fra FNs klimapanel er det ingen økning i andelen nordmenn som ønsker å leve mer bærekraftig siden mai 2021. Det viser ferske tall fra Respons Analyses bærekraftsundersøkelse.  

Resultatet kan sees i sammenheng med at økte levekostnader det siste året trekker forbrukernes fokus bort fra bærekraft. I år velger 4 av 10 bort bærekraftige alternativer fordi det er for dyrt – hvilket er en signifikant økning fra i fjor. Men behovet for et grønt skifte er like stort som før, og bedriftene spiller en nøkkelrolle i å skape en mer bærekraftig fremtid. 

Respons Analyses undersøkelser peker ut 5 sentrale virkemidler for å oppmuntre forbrukere til å ta bærekraftige valg i hverdagen. 

1. Del virksomhetens engasjement for bærekraft – snu pessimisme til optimisme 

Færre tror nå at vi lykkes i å begrense den globale oppvarmingen. I fjor sa 3 av 10 at de ikke tror Norge vil nå klimamålene, eller at FN vil klare å begrense global oppvarming til 1,5 grader. I år er begge økt til 4 av 10.  

Dersom man tror at kampen allerede er tapt, vil kanskje motivasjonen til å gjøre egne tiltak reduseres. For å skape optimisme og fremtidshåp bør bærekraftige nyvinninger og positiv utvikling fremheves både i mediene så vel som direkte til forbrukeren. 

2. Styrk troen på at de bærekraftige valgene betyr noe 

Andelen som tror at deres bærekraftige valg utgjør en forskjell synker fra 3 av 10 i 2021, til 2 av 10 i dag. Samtidig sier flere enn før at manglende tiltro til nytteeffekten er en grunn til at de ikke velger bærekraftige alternativer. Om forbrukerne skal velge bærekraftig trenger de konkrete bekreftelser på at det nytter.  

3. Forklar hva som gjør et produkt bærekraftig  

Kun 1 av 4 mener de har god kunnskap om bærekraft. Man kan derfor ikke ta for gitt av forbrukeren vet hva bærekraft innebærer. Om et produkt er bærekraftig må det forklares hvorfor, og hva det betyr, på en enkel måte.  

4. Gi forbrukerne positive «dytt» i kjøpssituasjonene

Mange ønsker å leve bærekraftig, men synes det er vanskelig å gjennomføre i praksis. Jo yngre forbrukerne er, desto større er gapet mellom faktisk adferd, og ønsket adferd. Når det gjelder inntekt, er gapene mellom ønsket og faktisk adferd størst for de med lavest og høyest husstandsinntekt.   

Det er mange årsaker til at man ikke lever så bærekraftig som man skulle ønske – og noen av disse er enkle å påvirke. Så mange som 3 av 10 sier at de ikke velger bærekraftig fordi de glemmer det eller ikke tenker på det. Dermed kan pakninger, etiketter, plakatering og hylleplassering være kraftfulle virkemidler for å øke salget av bærekraftige alternativer.   

5. Bruk kvalitet som salgsargument – det er god økonomi i bærekraftige valg 

Økonomi er nå blitt en langt viktigere årsak til at man er motivert til å ta bærekraftige valg. I mai 2021 sa 14% at økonomi er en motivasjonsfaktor, mot 22% i år. Vi ser også at andelen som fremhever produkters levetid som en forutsetning for å velge bærekraftig er nær doblet fra i fjor, fra 15% til 27%.  

Fokus på kvalitet og levetid, kombinert med bedre muligheter til reparasjon og tilrettelegging for ombruk/gjenbruk vil vise forbrukerne at bærekraftige valg på sikt ikke bare er lønnsomt for planeten, men også for lommeboken. 

De yngre og de med høy inntekt trenger positive dytt for å leve mer bærekraftig:

Ønsker du å bestille vår Bærekraftsrapport?

Her kan du bestille vår gratis Bærekraftsrapport fra april 2022 med alle totalresultatene inkludert en rekke nedbrytninger.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Kjersti Kræmmer