cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Innsikt for en bedre fremtid

Deling:

Vårt mål er at innsikten vi fremskaffer bidrar til en bedre fremtid – enten for kundene våre, for kundene til våre kunder, for befolkningen, for ansatte, for utvalgte målgrupper – eller kanskje til og med for dyr, planter eller planeten.

Målet kan enten oppnås direkte gjennom innsikten i seg selv, ved at den bidrar til mer lønnsomme eller hensiktsmessige beslutninger, men også indirekte gjennom å bidra til opplysning og debatt.

Ettersom vi er opptatt av innsikt for en bedre fremtid gjennomfører vi også prosjekter i egen regi. Vi har klokketro på at høyere kunnskap bidrar til bedre beslutninger og derfor deler vi også raust av denne innsikten. Blant annet har vi i løpet av året 2021 gjennomført et større kvantitativt og kvalitativt innsiktsprosjekt om bærekraft blant ledere, ansatte og befolkning, som vi gledelig deler med våre kunder og interessenter. Her kan du lese ytterlige om prosjektet og få tilgang til hovedfunnene: Bærekrafts-rapporten 2021.

Vårt iherdige arbeid med bærekrafts-prosjektet har også ført til konkrete og operative endringer hos oss selv, blant annet ved at det bidro til at vi har miljøsertifisert oss, og her kan du lese mer om vår Miljøfyrtårnsertifisering.

Vårt engasjement for å bidra til en bedre fremtid er også motivasjonen for at alle ideelle organisasjoner alltid innvilges 20 % rabatt på webundersøkelser, samt at vi bidrar med gratis innsikt til flere andre organisasjoner som ellers ikke hadde hatt midler til å fremskaffe innsikt på egen hånd. Du kan du lese mer om vårt samfunnsansvar.

Ta kontakt med oss dersom vi kan hjelpe deg med innsikt for en bedre fremtid for deg og din virksomhet, saken du jobber for eller målgruppene dine! Det er det vi brenner for!

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Anne Gretteberg Meyer