cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Hvordan står det til med arbeidslysten?

Deling:

Under Arendalsuka presenterte Krifa og SMB Norge God Arbeidslyst indeksrapport (GAIS) for 2022 – en rykende fersk undersøkelse om arbeidslysten til norske arbeidstagere. Respons Analyse har samarbeidet med Krifa, SMB Norge og danske Videncenter for God Arbejdslyst om utvikling, gjennomføring og analyse av denne undersøkelsen, som er basert på dansk forskning. Vi i Respons ba 1900 norske arbeidstagere om å vurdere både sin opplevelse av arbeidslivet og livet generelt.

Undersøkelsen måler nordmenns totale arbeidslyst ut fra syv faktorerer – ledelse, resultater, medbestemmelse, balanse, kolleger, mestring og mening.  Samlet forklarer disse faktorene 72% av variasjonen i nordmenns arbeidslyst, og alle hadde en signifikant sammenheng med arbeidslysten.

På en skala fra 0 til 100 har norske arbeidstagere en arbeidslyst på 70.

De er mer fornøyde med sine opplevelser av kolleger, mening og resultater, og er noe mindre fornøyde med sin opplevelse av medbestemmelse, mestring og balanse.

Vi fant at mening og mestring er de to faktorene som har størst effekt på nordmenns arbeidslyst, tett etterfulgt av forholdet til kolleger. Studien underbygger viktigheten av gode arbeidsforhold for arbeidstageres totale tilfredshet med livet. Samtidig viser undersøkelsen hvilke forhold arbeidsgivere kan ta tak i for å øke arbeidstageres motivasjon, trivsel og produktivitet.

Under presentasjonen i Arendal fikk en rekke politikere anledning til å kommentere funnene, og diskutere hvordan stat, kommune og næringsliv i fellesskap kan legge til rette for arbeidsplasser som både øker arbeidslyst og reduserer sykefravær. Terje Søviknes poengterte at noe av det viktigste med undersøkelsen er den får frem hvorfor man – istedenfor å sette inn tiltak som går direkte på resultatene av dårlig arbeidslyst, som for eksempel høyt sykefravær – heller må ta tak i de underliggende faktorene som vi beskriver i GAIS.

Krifa bruker resultatene videre i sitt arbeid med å øke arbeidslysten i bedrifter basert på GAIS-modellen, som lar individuelle bedrifter sammenligne seg med norske arbeidstagere som helhet.

Har du spørsmål om medarbeidermålinger? Ta gjerne kontakt med oss i Respons.

Rapporten er tilgjengelig her: https://www.krifa.no/god-arbeidslyst/dokumentasjon/

Presentasjonen er tilgjengelig her: https://www.facebook.com/krifa.no/videos/474003280887476

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Kjersti Kræmmer