cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Synes du det er vanskelig å rekruttere medarbeidere? Du er ikke alene! 

Deling:

Respons Analyse har det siste året opplevd en sterk økning i etterspørselen etter Employer Branding-undersøkelser. Ettersom bedrifter opplever at det har blitt langt mer krevende å rekruttere medarbeidere, ser vi at bedriftene har et større behov for å avdekke hvordan de fremstår blant eksisterende og potensielle arbeidstakere – for å kunne minske gapet mellom dem.  

For å avdekke hvor utbredt problematikken er, har vi i Respons Analyse gjennomført en undersøkelse blant om lag 500 ledere og mellomledere med personalansvar for å undersøke hvor krevende medarbeiderrekrutteringen oppleves, samt hvilke rekrutteringskanaler som ser ut til å være de mest hensiktsmessige å benytte seg av. Her deler vi noen av resultatene med deg.  

Rekrutteringen oppleves som vanskelig 

Vår undersøkelse viser at 4 av 10 ledere opplever at det er vanskelig å rekruttere nyutdannede til sin virksomhet, og hele 6 av 10 har vansker med å rekruttere erfarne kandidate. Motsatt svarer kun 14 % av lederne at det er lett å rekruttere erfarne kandidater. Men forskjellen mellom privat og offentlig sektor er relativt stor! 

Privat sektor opplever rekrutteringen som vanskeligere enn offentlig sektor 

Ledere i offentlige virksomheter oppgir å ha litt mindre vansker med rekrutteringen – både når det gjelder nyutdannede og erfarne kandidater. I ulike målinger ser vi at «trygghet» øker i betydning når det gjelder karriere- og yrkesvalg – og spesielt blant de unge. Det er mye mulig de usikre tidene dermed gir en viss forrang for den offentlige sektoren – som for mange oppleves å være en tryggere arbeidsplass enn privat sektor. 

Store bransjeforskjeller 

Undervisning og forskning er den bransjen som finner det enklest å rekruttere nyutdannede kandidater, hvorav halvparten oppgir at de synes det er lett. Det er også undervisning og forskning – etter vann-, kraft- og energi-bransjen – som i minst grad oppgir at det er vanskelig å rekruttere nyutdannede. 

Ledere innen undervisning og forskning finner det enklest å rekruttere erfarne kandidater, mens ledere innen produksjon og industri synes det er vanskeligst å rekruttere erfarne kandidater – hele 3 av 4 svarer ganske eller svært vanskelig.  

Ledere innen bygg- og anleggsbransjen utmerker seg med at de i størst grad oppgir at det er svært vanskelig å rekruttere medarbeidere – både nyutdannede og erfarne.  

Flere kanaler blir benyttet til rekrutteringen, med Finn.no i tet  

I snitt har virksomhetene benyttet mer enn 3 ulike kanaler til rekrutteringen de siste 12 månedene (men 2 av 10 har ikke gjort rekrutteringer i denne perioden). Finn.no er totalt sett den soleklart mest benyttede (i overkant av halvparten, med NAV på andreplass med nærmere 1 av 3). Det er imidlertid store bransjeforskjeller her også. Finn.no er desidert hyppigst brukt innen vann-, kraft- og energi-bransjen (av nærmere 8 av 10), Webcruiter er størst innen Helse, sosial og omsorgsbransjen (over 6 av 10, med NAV på andreplass), mens Finn.no, NAV og Webcruiter er omtrent like hyppig brukt i offentlige virksomheter.  

De største rekrutteringskanalene er ikke nødvendigvis de mest effektive 

Respons Analyse spurte også hvilke rekrutteringskanaler de opplever at de har lykkes best med. Totalt sett er det Finn.no flest har lykkes godt med, ettersom det er den mest benyttede kanalen. Men dersom vi ser på de relative andelene, er JobbNorge.no den mest «effektive» kanalen – 6 av 10 har lykkes med den, tett etterfulgt av Finn.no og Webcruiter.   

Det å vite hvilke kanaler som benyttes av din målgruppe, samt hvilke fremmere og hemmere som finnes i målgruppen, gir et solid grunnlag både for å utvikle en tiltaksplan som bidrar til å tiltrekke og beholde medarbeidere, samt for å utvikle en mer målrettet rekrutteringskommunikasjon som treffer målgruppen som søkes. Dette bistår vi i Respons Analyse deg gledelig med!  

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Anne Gretteberg Meyer