cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Vi har inngått spennende partnerskap som gir våre kunder 360 graders shopperinnsikt

Deling:

Det har vært et gap i markedet når det gjelder å skaffe god og reell innsikt om shopperadferd og shopability i fysisk retail. Dette gapet tetter vi nå sammen med Flow Insight i vårt nye partnerskap. Sammen svarer vi ut hva som skjer i fysisk retail, hvordan det skjer og ikke minst, hvorfor det skjer. Samt at vi setter dette i kontekst med kundens øvrige markedsarbeid. 

FLOW Insight har utviklet et moderne verktøy med sin sensormåling som ivaretar fullt personvern. Med disse sensorene kartlegger vi kjøpsøyeblikket og får innsikt om hva som skjer og hvordan det skjer – på et overordnet nivå og helt ned til plukk av enkeltprodukter fra hyllen. Vi sørger for innsikt i hvorfor ting skjer som det gjør gjennom kvalitativ datainnsamling. Eventuelt også med kvantifisering av innsikt som en siste fase. Når vi så i fellesskap analyserer dette og tolker det med bakgrunn i vår kommersielle kompetanse, skaper vi agerbar innsikt som bidrar til vekst for våre kunder. Lurer du på om ditt merke er mentalt tilgjengelig for forbruker før hen går inn i butikken? Og hvor synlig produktet ditt er for shopper ute i butikk i konkurranse med mange andre? Kanskje ditt produkt kan prestere enda bedre i butikkhyllen? Da er dette noe for deg! 

Partnerskapet med Flow Insight gjør at vi kan gi enda mer verdifull innsikt til våre kunder. Sammen har vi akkurat gjennomført et spennende prosjekt for en stor norsk kunde. Ta kontakt med Cecilie i Respons Analyse dersom du vil lære mer om dette!

Anne, Cecilie og Anita i Respons Analyse sammen med Øyvind i Flow Insight 

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Cecilie Henriksen