cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Netthandel i Norge under pandemien – Stadig flere handler på nett

Deling:

Siden 2019 har Respons Analyse sammen med vårt søsterselskap Digitroll AS gjennomført en undersøkelse om det norske folks netthandelsvaner. Årets Netthandelsbarometer viser at andelen av den voksne befolkning som handler på nettet øker for tredje år på rad, og at stadig nye grupper nå handler på nettet. Mye tyder på at pandemien har endret mange forbrukeres kjøpsvaner når det gjelder handling på nett. Spørsmålet er i hvilken grad disse endrede vanene vil være varige når samfunnet kommer tilbake til en noenlunde normalsituasjon.

Stadig flere handler på nett

Årets undersøkelse viser at det siste året var 79 % av den norske befolkningen har handlet på nett siste år. I 2019 – altså før pandemien – var det 69 % som hadde handlet på nett. Flere spådde at pandemien ville føre til mer handel på nett. Dette ble til en viss grad bekreftet i målingen juni 2020, ved at andelen som hadde handlet på nett hadde økt til 74 %. Etter ett og et halvt år med pandemien, har så denne andelen fortsatt å øke til 79 % i 2021.

Har du handlet varer på Internett i løpet av de siste 12 månedene?
(Tidsserie 2019-2021)

Økningen er størst blant kvinner og blant de eldre. Blant kvinnene har andelen økt fra 69 % i 2019 til 81 % i 2021. Blant mennene har andelen økt fra 71 % i 2019 til 77 % i 2021. Aldersmessig er økningen størst blant 45-59 åringene og de over 60 år.

Andeler som har handlet på nett siste år etter kjønn og alder.
(Tidsserie 2019-2021)

 

Endrede kjøpssvaner som følge av pandemien?

På spørsmål om de som har handlet på nett siste år har handlet mer eller mindre på nett enn før pandemien, svarer 37 % at de har handlet mer. I 2020 var det 26 % som svarte det samme. Av de som nå oppgir at de handler mer, svarer halvparten av dem at de vil fortsette å handle de varene de handler mer av, også i fremtiden. Dette er en indikasjon på endrede kjøpsvaner som følge av pandemien som det blir spennende å følge med på fremover. For å sette dette i perspektiv, kan vi si at 3 av 10 i hele befolkningen har handlet mer på nett i løpet av pandemien, og at halvparten av disse, eller 15 % av hele befolkningen, kommer til å fortsette med dette.

Hvilke varetyper?

Helt siden første måling i 2019 har det vært klær og elektronikk som flest handler på nett. Det er imidlertid klær det særlig har blitt handlet mer av under pandemien. Hele 46 % av befolkningen oppgir at de har handlet klær i 2021, mens 35 % hadde gjort dette i 2019. Det er i all hovedsak kvinner som handler klær på nett. Elektronikk har derimot ligget stabilt på rundt 20 % siden 2019, og her er det i all hovedsak menn som er kjøperne.

Flere kritiske brukere?

Med nye grupper som blir netthandlere, kan også adferd og preferanser endre seg. Vi ser nå at flere foretrekker å handle på norske nettsteder (68 %). Dette først og fremst fordi det føles tryggere. Vi ser også tendenser i retning av at leveringstid blir viktigere, og at flere ønsker at varene leveres på døren. Om leveringstid er blitt viktigere fordi leveringstiden under pandemien har blitt lenger eller ikke, kan vi ikke si noe om.

 

Undersøkelsen er basert på 1000 intervjuer representativt for befolkningen 18 år og eldre i Norge, og er gjennomført i slutten av juni og i begynnelsen av august 2021 ved telefonintervjuing.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Idar Eidset