cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Det er sjelden nok å spørre om anbefaling!

Etter et kjøp, en samtale eller en interaksjon blir jeg stadig spurt om i hvilken grad jeg, basert på min erfaring, ville anbefalt leverandøren eller deres produkter/tjenester til andre. Dette er som regel det eneste spørsmålet som stilles, og jeg blir like oppgitt hver gang for mitt svar gir dem sjeldent et godt bilde på min opplevelse av dem … […]

Den store bærekraftsrapporten 2021 kan nå bestilles

Rapporten tar for seg en rekke holdninger og handlinger knyttet til bærekraft blant bedrifter, ansatte og forbrukere. Den besvarer spørsmål som: Hva er egentlig bærekraft for forbrukere og bedrifter Hvordan jobbes det med bærekraft blant norske bedrifter? Hva gjøres og hva oppleves som viktigst i de ulike næringene og bransjene? Har ledere og ansatte samme […]