cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Tiltak for en mer bærekraftig bedrift

Her er noen av tiltakene vi i Respons Analyse har iverksatt nylig eller tidligere for å bli en mer bærekraftig bedrift.   Kanskje du kan la deg inspirere – og muligens sende oss litt inspirasjon tilbake? Merk at vi er i startgropen på vår bevissthetsreise som Miljøfyrtårnbedrift. Vi er langt ifra i mål, men vi tar […]

Respons Analyse er Miljøfyrtårnsertifisert – hvorfor det?

Det er en kjensgjerning at Respons Analyse jobber i en bransje som i utgangspunktet har svært lav klima- og miljøpåvirkning sammenliknet med de fleste andre bransjer. Så hvorfor skulle vi – med så lavt klimaavtrykk – ta oss «bryet» med å bli miljøsertifisert?   Opphav i bærekraftsfokus  Det hele startet med at vi i Respons Analyse første […]