cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Respons Analyse har fått bronse-merket i CSR-plattformen Ecovadis!

Deling:

Ecovadis tilbyr den globale standarden for målinger av bærekraftig forretningspraksis (CSR-målinger), og Respons Analyse oppnådde nå i november 2022 en score på 50, noe som kvalifiserte oss til bronse-merket fordi vi scorer bedre enn snittet av de 85.000 virksomhetene som er vurdert.

EcoVadis kartlegger og evaluerer tiltak for miljø og klima, etikk, arbeids- og menneskerettigheter og bærekraftige anskaffelser. Vår samlede score på disse parameterne er altså høyere enn snittet på 47. Respons Analyse scorer likt eller bedre enn 52 % av alle de 85.000 virksomhetene i over 160 land som hittil har blitt målt på plattformen.

Ettersom vi er samlokalisert med våre søsterselskaper, mangler vi noen vesentlige måleparametere på vårt eget forbruk (for eksempel på strøm og avfall), som er vesentlige mangler, men vi har så absolutt tatt viktige steg i riktig retning på det som er målbart for oss!

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Anne Gretteberg Meyer