cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Vi har flyttet inn i nye lokaler – Hausmanns hus!

Deling:

Teamet i Respons er på flyttefot til nye lokaler! Og det er ikke hvilket som helst lokale vi flytter inn i – nemlig Norges første «smittervernbygg» Hausmanns Hus.

Eiendomsutvikler Hathon har stått bak rehabiliteringen av UDIs gamle lokaler i Hausmanns gate 21, og har med spesielle grep inspirert av sykehusindustrien implementert løsninger som skal forhindre smitte. Dette skal være et berøringsfritt bygg – der du kan ha en hel arbeidsdag uten å røre så mye som et dørhåndtak. Så, da er det bare å legge fra seg klemme-kulturen med en gang og holde seg frisk!

Vår nye arbeidsplass er bærekraftig!

Vår nye arbeidsplass er bærekraftig, både for bygget og for menneskene som jobber der. For oss som skal tilbringe mestepartene av dagene våre her inne, er det store åpne flater som slipper inn masse lys, delikate naturmaterialer, og grønne og friske planter som fører med seg en naturlig ro. Kontoret er et viktig sted for å skape et fellesskap, i en jobb der vår identitet utvikler seg i takt med vår personlige vekst. Som sosiale vesener er kulturen på arbeidsplassen noe som påvirker både samarbeid mellom kollegaer, deling av kunnskap, og sosiale samhandlinger. For hvordan skapes egentlig arbeidskultur? Gjennom å leve og agere sammen, i formelle og uformelle settinger, ved å diskutere og løse oppgaver sammen, å dele våre verdier og normer med hverandre, og å finne rom for å være seg selv på arbeidsplassen – selv om man har en god eller dårlig dag.

Som et firma med sertifisering av stiftelsen Miljøfyrtårn er selvfølgelig bærekraft viktig for oss i alle former. Vårt nye bygg streber mot klassifiseringen «Excellent» i miljøsertifiseringen til BREEAM-NOR, som et av få i norden. Her er det tatt hensyn til 9 bærekraftige kategorier; ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, og forurensning.

Flytteprosessen har ikke bare vært en adresseendring, men en investering i oss selv som et firma i kontinuerlig vekst.

Vi gleder oss til å være kreative og innovative, og vokse som et team i våre flotte, nye lokaler!

Foto: Tribe Oslo

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Vilde Iren Borse