cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Apoteks 1s kundepanel


Tusen takk for din besvarelse og din deltagelse i Apotek 1-panelet. 

Apotek 1-panelet er et kundepanel der du som deltager vil være med på å forme og utvikle Apotek 1 gjennom å delta i ulike undersøkelser! Du svarer når du vil og om du vil på de enkelte undersøkelsene, og du kan når som helst trekke deg. 

Vi håper på å jevnlig kunne sende deg interessante undersøkelser, hvor dine tilbakemeldinger er uvurderlige for Apotek 1s kontinuerlige forbedringsarbeid.

Nyttig informasjon:

Poeng og gavekort for deltakelse i våre undersøkelser

Du opparbeider deg poeng for hver besvarelse. Antall poeng baseres på estimert gjennomsnittlig svartid på undersøkelsen. I invitasjon til undersøkelser fra oss vil du se din til enhver tid opparbeidede poengsum. Når du har tilstrekkelig med poeng kan du løse inn poengene til gavekort. Gavekortene kan brukes på bestemte produkter og/eller i en rekke butikker.

Poeng og gavekort

Poeng oppspares for hver besvarelse. I e-postinvitasjonen oppgir vi alltid antall poeng paneldeltakere vil motta for å svare på hele undersøkelsen, og denne poengsummen er da basert på antall spørsmål og lengden på undersøkelsen. Hvor lang en undersøkelse er, vil estimeres av oss i forkant av publiseringen av undersøkelsen. Innimellom blir paneldeltakere sendt ut av en undersøkelse fordi de ikke er i målgruppen. De mottar likevel poeng, men naturligvis ikke like mange som de deltakerne som fullfører hele undersøkelsen.

For webundersøkelser beregner vi i snitt 10 poeng per minutt av undersøkelsens varighet. De fleste undersøkelsene vil ha en varighet på 3 til 10 minutter.

For å løse inn poeng til gavekort ber vi deg sende oss informasjon om ønsket gavekortverdi, i tillegg til e-postadressen du er registrert med.

Gavekort

Det er antall spørsmål og lengden på undersøkelsen som avgjør antall poeng, og det er antall poeng som avgjør verdien på gavekortet. Av oversikten nedenfor ser vi at det å løse inn et gavekort pålydende kr 100,- krever at paneldeltakere har minimum 1000 poeng, for å løse inn et gavekort pålydende kr 250,- kreves det at paneldeltakere har minimum 2400 poeng osv. Jo høyere gavekortverdi, desto større verdi får man igjen for hvert poeng man har opparbeidet seg.

Oversikt over minimum poeng påkrevd per gavekortverdi

  • 100,- = 1 000 poeng
  • 250,- = 2 400 poeng
  • 500,- = 4 500 poeng
  • 1 000,- = 8 500 poeng

Fokusgrupper og testing av prototyper av nye nettsider

Dybdeintervju, gruppesamtaler og/eller brukertester, test av prototyper, belønnes med gavekort direkte. Størrelsen på gavekortet beregnes ut fra oppgavene som skal løses og varigheten på undersøkelsen. Vanligvis vil en samtale/brukertest på inntil 1 time belønnes med 250,- – 500,- mens deltagelse i fokusgruppe på rundt 2 timer belønnes med gavekort på 750,- – 1000,- ut i fra om det er en digital gjennomføring eller behov for fysisk oppmøte.

Forbehold

Vi forbeholder oss retten til å kunne endre antall poeng som kreves for å løse inn gavekort samt slette poeng ved inaktivitet etter 12 måneder, dersom det oppdages misbruk ved at det eksempelvis tastes vilkårlige og/eller feil svar kun for å gjennomføre undersøkelsen og samle poeng, og dersom det ved en teknisk svikt gjør det mulig å samle inn poeng som paneldeltakere ikke har krav på.

Konfidensialitet

Respons Analyse er underlagt norsk lov og bransjestandarder utarbeidet av ESOMAR og Norsk Markedsanalyse Forening når det kommer til lagring av informasjon om Apotek 1s paneldeltakere. Informasjon du oppgir om deg selv brukes kun som utvalgsgrunnlag til undersøkelser, og svarene dine fra undersøkelser knyttes aldri opp mot dine personidenfiserbare data. Vi presenterer og overrekker Apotek 1 resultater fra undersøkelser i en statistisk, aggregert og anonymisert form.

Kontakt oss!

Dersom du lurer på noe, ønsker å gi oss tilbakemelding, vil innløse poeng, eller trenger hjelp er du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på e-post: apotek1panelet@responsanalyse.no

Takk, igjen!

Dine tanker, meninger og holdninger vil bidra til forståelse, fornying og forbedring av Apotek 1.