cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Hjemmekontor til glede og besvær

Deling:

Koronapandemien har ført til store omveltninger i de fleste arbeidsgrupper. Respons Analyse gjør jevnlige undersøkelser på oppdrag fra Akademikerne, der vi tar temperaturen på stemningen i arbeidslivet blant personer med høyere akademisk utdanning.

Den nyeste undersøkelsen for Akademikerne viste at to av tre høyt utdannede ønsker å fortsette med hjemmekontor etter coronakrisen, som beskrevet i oppslag blant annet hos VG.  Ved å følge utviklingen over tid ser vi at høyt utdannede har tilpasset seg godt til den nye arbeidshverdagen – i november svarte halvparten at de jobber mer effektivt på hjemmekontor, en økning på ti prosentpoeng fra april.

Samtidig er det noen grupper som sliter mer enn andre. Undersøkelsen viser at 6 av 10 synes det er vanskelig å skille jobb og fritid på hjemmekontoret.  De yngste arbeidstakere trives dårligst på hjemmekontor, og er oftest de som ikke ønsker å jobbe hjemmefra om det kan unngås. I undersøkelsene for Akademikerne skaper vi verdifulle innblikk i forventninger og behov i arbeidslivet, hvordan arbeidstakere tilpasser seg denne krevende tiden og hva ledere kan gjøre for å ivareta sine ansatte.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Kjersti Kræmmer