cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Seniorbus i september – Tross sosial distansering og isolasjon frykter ikke de eldre ensomheten

Deling:

Det er skrevet en del om eldre og ensomhet nå under koronapandemien. Sosial distansering og isolasjon har vært et av hovedtiltakene for å beskytte samfunnets mest sårbare mot viruset og mange har uttrykt bekymring på vegne av de eldre. Men da vi spurte de eldre selv – gjennom Respons Analyses seniorbus – var det en forbausende liten andel som svarte at de er engstelige for å bli ensomme som en følge av tiltakene. 1 av 10 svarte at de er engstelige i stor grad, 2 av 10 svarte at de er engstelige i noen grad. Dette til tross for at 7 av 10 svarte at de har redusert antall nære kontakter under epidemien.

Vi har også spurt den norske befolkningen 16+ om det samme, og resultatet er slående likt. Det viser seg at den aldersgruppen som i størst grad frykter ensomhet for seg selv er de yngste (16-24 år).

I tillegg viser undersøkelsen at seniorene er svært tilfredse med informasjon og kommunikasjon fra det offentlige, og de har stor forståelse og er svært enige i tiltakene som har blitt gjort. Dessuten er tillitten til talspersoner og institutter meget høy.

Kanskje har dette en sammenheng med at vi alle stadig vekk blir mer digitale, også de eldre. Vi har de senere årene sett at flere eldre nettbrukere føler at de mestrer internett. I følge en undersøkelse publisert av SIFO i April i 2019 brukte 9 av 10 eldre (60+) internett. Selv om de eldre primært bruker internett til banktjenester og for å sende og motta e-post, har det for oss alle vist seg å være en fin plattform for å se og pleie kontakten med våre nærmeste.

Vi i Respons Analyse håper alt står bra til meg deg og dine!

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg