Respons er et av de største fullservice analysebyråene i Norge, og tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester. Respons er lokalisert i både Bergen og Oslo, og omfatter omlag 20 personer med bred faglig bakgrunn, noe som sikrer kvalitet i gjennomføring av både kvantitative og kvalitative undersøkelser.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe!  Kontakt oss

Kompetanseområder

Respons leverer et vidt spekter av ulike typer undersøkelser, og har sin spesialitet innen følgende felt: Politiske meningsmålinger og andre undersøkelser med samfunnsaktuelle problemstillinger Kundetilfredshetsundersøkelser og Mystery shopping Undersøkelser innen media og kommunikasjon Undersøkelser innen merkevarer og forbruk

Produksjonsapparatet

Det kvantitative produksjonsapparat til Respons består blant annet av: 40.000 paneldeltakere i Responspanelet 45 CATI intervjustasjoner samlokalisert med den øvrige staben i Bergen 100 intervjuere 900 mystery shoppere

Datafangst

Ved at Respons opererer med egne felttjenester - både innen telefon (CATI) og web (CAWI) - er det naturlig at man også påtar seg rene datainnsamlingsoppdrag.

Kontoret i Bergen

+47 55 60 70 00
Kong Christian Frederiks plass 3, Bergen

Thore Gaard Olaussen

Daglig leder

+47 55 60 70 02

Gerda Engan

Avdelingsleder Bergen

+47 55 60 70 06

Idar Eidset

Seniorkonsulent

+47 55 60 70 04

Kristian Hæggernes

Produksjonssekretær

+47 55 60 70 49

Marit Heitkøtter Lien

Konsulent

+47 55 60 70 05

Morten Engan

Seniorkonsulent

+47 55 60 70 03

Tine Lerøy

Prosjektkoordinator

+47 55 60 70 39

Kontoret i Oslo

+47 21 03 02 00
Kongens gate 6, 0153 Oslo

Anne Gretteberg Meyer

Daglig leder Oslo

+47 410 40 118

Ellen Hovind Guldvog

Seniorkonsulent

+47 918 78 066

Hilde Falch Moltzau

Salgskonsulent

+47 900 62 753

Izat Hanbaly

Konsulent

+47 995 67 026

Lena Willanger

Programmeringsansvarlig CAWI

+ 47 410 40 513

Marius Amundsen Flaget

Konsulent

+47 969 14 283

Morten Island

Seniorkonsulent/Ansvarlig kvant.

+47 410 40 145

Media Bergen

Media Bergen er et av skandinavias største kommunikasjonshus, bestående av selskaper innen reklame, PR, analyse og digital kommunikasjon.

Media Bergen deler all erfaring og kompetanse som er i nettverket. Alle strategiske og kreative ressurser er tilgjengelig for den enkelte kunde, uavhengig av byråtilhørighet. Media Bergen har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim, Drammen, Hamar, Stord, København, Helsingborg og Stockholm.

Fakturaadresser

Vi mottar kun fakturaer og kreditnotaer på følgende måte som EHF eller med e-post til regnskap@mbkonsern.no. Faktura som sendes på annen måte vil ikke bli betalt. Vi er registrert i ELMA-registeret, og er tilknyttet Visma Autoinvoice aksesspunkt for fakturamottak.

Fakturaadresse Bergen:

Respons Analyse AS, Kong Christian Frederiksplass 3, 5006 Bergen Organisasjonsnummer NO 987 790 504 MVA

Faktura sendes enten som pdf til  regnskap@mbkonsern.no eller som EHF til 987790504.

Fakruaadresse Oslo:

Respons Analyse Oslo AS, Postboks 39 Sentrum,0101 Oslo, Organisasjonsnummer NO 917521859 MVA

Faktura sendes enten som pdf til regnskap@mbkonsern.no eller som EHF til 917521859.


Nordic Research Alliance

Fire nordiske analysebyråer har inngått et tett samarbeid under navnet Nordic Research Alliance; norske Respons Analyse, svenske Novus, danske Analyse Danmark og finske Otantatutkimus Oy. Det viktigste formålet med samarbeidsavtalen er å gi våre kunder mulighet til rask gjennomføring av kostnadseffektive undersøkelser av høy kvalitet i hele Skandinavia. Med samarbeidet tar Respons Analyse et stort skritt mot å bli en sterk spiller på det skandinaviske analysemarkedet, med tilgang på over 100.000 panelmedlemmer i de fem landene tilsammen. Samarbeidspartnerne vil satse på videreutvikling av felles produkter og tjenester samt utvikling av felles teknologisk plattform, til fordel og glede for både partnere og kunder.