cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Kommunevalget 2023 – Respons Analyse traff best

Deling:

Årets kommunevalg er over. Flere av meningsmålingsbyråene leverte målinger nært opp til selve valgdagen, og traff rimelig godt i forhold til det som ble det endelige valgresultatet. Men denne gang traff Respons Analyse best av alle på den nasjonale meningsmålingen, som ble publisert i VG fredagen før valget.

Det er likevel slik at avstanden mellom byråene var klart innenfor feilmarginene, slik at det er lov å gratulere flere av byråene denne gang.

Målinger i storbyene

Respons Analyse har jevnlig fulgt utviklingen i velgeroppslutning i storbyene Oslo og Bergen. I løpet av valgkampen er det også gjennomført målinger i byene Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand. Felles for alle byene var at Høyre lå an til å gjøre et brakvalg, og ville – ifølge målingene – bli det største partiet i alle storbyene, bortsett fra Tromsø.

Men i løpet av valgnatten overrasket Stavanger med et valgresultat der Arbeiderpartiet ble det største partiet. I den tradisjonelt blå byen opplevde vi stor fremgang for Arbeiderpartiet. En populær ordfører og et populært tiltak om gratis busstilbud gjorde sitt til at Arbeiderpartiet nesten beholdt ordførerkjedet i byen. Nå ble det likevel slik at Høyre med knappest mulig margin overtar ordførervervet for de neste fire årene.

Oslo – sannsynlig skifte

Målingene i forkant av valget viste omtrent dødt løp for høyre- og venstresiden i byen. På en av målingene stod det på under 100 stemmer fra SVs siste mandat til at Høyre kunne erobre dette mandatet. Valget fikk en mer avklart situasjon ved at borgerlig side fikk en større overvekt enn det målingene viste.

Høyre viste storform på forsommeren, der målingene viste et høyt 30-tall. Men som vi også så i andre byer, var Høyre omtrent «fullmobilisert» – mens de øvrige partiene ikke vist tegn til noe mobilisering. I løpet av valgkampen begynte de andre partiene å få sine velgere på banen igjen, noe som selvsagt resulterte i at oppslutningen om Høyre gikk noe ned.

Valget viste imidlertid et sterkere resultat for Høyre enn det den siste målingen fra Respons Analyse viste, og tilsvarende dårligere resultat for SV.

I skrivende stund forhandler Høyre nå med flere partier med sikte på å danne et nytt byråd.

Bergen – kaos fører til mindretallsbyråd?

I likhet med Høyre i Oslo svevde også Høyre i Bergen høyt på meningsmålingene i løpet av forsommeren. På den siste målingen fra Respons Analyse før sommerferien oppnådde Høyre nesten 40 prosents oppslutning. De første målingene i august viste en fallende tendens for Høyre, men hovedmotstanderen Arbeiderpartiet greide ikke å løfte seg. Isteden var det to nye lister som begynte å få vind i seilene, nemlig Industri- og næringspartiet og Bergenslisten.

Valget resulterte i at begge disse nykommerne kommer inn i bystyret med flere mandater, og kommer i en vippeposisjon. Målingene viste ellers en riktig utvikling for de to største partiene – en fallende tendens for Høyre og et Ap som ikke greide å løfte seg noe særlig. Høyre gjorde altså ikke noe kjempevalg, slik det lenge så ut til.

En uavklart situasjon om hvem som har flertall i det nye bystyret, har ført til at Høyre nå forhandler med Venstre og KrF om å danne et mindretallsbyråd.

Trondheim – Ap-bastionen kan falle

Som vår måling viste siste uken før valget, gjorde Høyre i Trondheim et svært godt valg. Partiet gikk frem nesten 9 prosentpoeng. Arbeiderpartiet kom seg litt opp på slutten, men måtte se seg slått av Høyre som det største partiet i byen.

Det ble et jevnt løp mellom blokkene, og mye avgjøres av hvilke partier som nå vil søke samarbeid. Høyre er nå i samtaler med flere partier – også på tvers av de tradisjonelle blokkgrensene. Det kan føre til at Høyre overtar ordførervervet i byen etter 20 år med Arbeiderpartiet i førersetet.

Stavanger – overraskende jevnt løp

I likhet med Oslo og Bergen svevde Høyre høyt i Stavanger tidlig i valgkampen. Men i motsetning til de andre storbyene viste målingene at Arbeiderpartiet ville gjøre et sterkere valg i Stavanger enn det man gjorde andre steder.

Siste uke før valget viste vår måling for Stavanger Aftenblad og VG at Høyres oppslutning gikk ned og at Arbeiderpartiet var på vei opp. Valgresultatet viste et enda sterkere resultat for Arbeiderpartiet, som ble det største partiet i byen.

Det ble likevel flertall for borgerlig blokk, og Høyre får ordføreren de neste 4 årene.

Tromsø – de rødgrønne holder skansen

Vår siste måling for VG før valget viste at de rødgrønne ville beholde flertallet i bystyret, og at Arbeiderpartiets ordfører ville få 4 nye år.

Målingen traff rimelig godt. Valget i Tromsø resulterte i flertall for rødgrønn side med 22 av 43 mandater i bystyret, og således sikret Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet en ny periode i ordførerstolen.

Kristiansand – den politiske fragmenteringens høyborg

Kristiansand har lenge vært preget av interne politiske stridigheter, som har ført til oppsplitting av partier og lister. Ved valget i 2019 ble i alt 13 partier og lister valgt inn i bystyret. Demokratene med Vidar Kleppe i spissen og Tverrpolitisk Folkeliste for hele Kristiansand fikk til sammen nesten 20 prosents oppslutning, og i alt 14 mandater i bystyret.

I 2023 var det ny splittelse i partifloraen, ved at Vidar Kleppe gikk ut av Demokratene og dannet sin egen Kleppeliste.

I tillegg opplevde Kristiansand at det ble bråk om den nye storkommunen, ved at mange ønsket å splitte den opp og få tilbake kommunene Søgne og Songdalen.

Oppsplittingssaken har nok ført til en svekket posisjon for Arbeiderpartiet i sørlandsbyen. På våre målinger i løpet av forsommeren og tidlig valgkamp lå Arbeiderpartiet på en oppslutning på rundt 12-13 prosent. En uke før valget målte vi partiet ned på 10 prosent. Dette viste seg å være et statistisk feilutslag, for på valgdagen oppnådde Arbeiderpartiet vel 14 prosent. Dette var likevel under halvparten av Høyres oppslutning, som dermed vant valget og ordførerkjedet.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen