cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for august 2021 III – Velgervandringene topper seg

Deling:

Fortsatt mange velgere på vandring

Valgårets tredje nasjonale måling i årets valgkamp viser fortsatt at det er mange velgere på vandring, som gir store endringer i styrkeforholdet mellom partiene.

Plutselig SV-nedgang

Det mest overraskende denne gang er nedturen til SV fra et godt 9-tall til i underkant av 7 prosent oppslutning. Om dette er en ny tendens eller om det er et statistisk utslag, gjenstår å se. Men bakgrunnsmaterialet viser store velgervandringer på venstresiden. SV taper mest til Rødt, men har også store overganger til Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Arbeiderpartiet. Samtidig faller lojalitetsprosenten som en stein.

Senterpartiet sliter fortsatt

Senterpartiet opplevde en dramatisk nedgang fra vel 15 til vel 11 prosents oppslutning i forrige uke. Denne målingen gir en liten justering på nedgangen, men bekrefter likevel at Senterpartiet har en klart lavere oppslutning nå enn hva partiet hadde ved innledningen til valgkampen – for ikke å si før sommerferien, da partiet hadde over 18 prosents oppslutning.

Arbeiderpartiet er i siget

Arbeiderpartiet får denne gang en fremgang på nærmere 2 prosentpoeng, og får nå en oppslutning nær valgresultatet for 4 år siden.  

Partiet får store velgeroverganger fra andre partier, spesielt fra Høyre. Over 40.000 Høyre-velgere melder overgang til Arbeiderpartiet. Dette har holdt seg stabilt de siste 2-3 ukene.

Men bakgrunnstallene viser fortsatt betydelige velgeroverganger til Senterpartiet.  Nær 60.000 velgere oppgir denne gang overgang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet.

Fortsatt MDG-oppsving

Miljøpartiet De Grønne har fått et skikkelig et oppsving i innledningen til valgkampen. Partiet fortsetter fremgangen og får nå en oppslutning på nærmere 7 prosent – og er altså på målingen like stor som SV. Miljø og klima er fortsatt hett tema i valgkampen, og det gir selvsagt MDG stor gevinst.  

Høyre-fremgang – men fortsatt lavt

Høyre måtte tåle synkende oppslutning i innledningen til valgkampen i år. Denne ukens måling gir partiet nok et lite løft, men fortsatt er det et stykke unna valgresultatet fra 2017.  

I forhold til tallene vi har sett tidligere i valgkampen, viser bakgrunnstallene på de to siste rundene at Høyre har bedre lojalitet blant egne velgere. Men fortsatt er det store velgeroverganger fra Høyre til både Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Nedtur for Frp

Fremskrittspartiet opplever en nedtur på denne målingen. Partiet havner under 10 prosents oppslutning, og vi må tilbake til april i år for å finne lavere tall.

Forklaringen på nedgangen er lavere lojalitetstall og fortsatt store velgeroverganger til andre partier – spesielt til Høyre, men også til andre partier og til gruppen Andre, som består for en stor del av de «gamle» utbryterne Demokratene.

Kampen mot sperregrensen

Kampen mot sperregrensen har etter stortingsvalget 2017 stått mellom fire partier. Denne gang kommer alle fire over 4 prosents grensen.

I likhet med MDG er også Rødt i siget for tiden. Partiet får store velgeroverganger fra andre partier på venstresiden – spesielt fra SV og Arbeiderpartiet.

Mandater til Stortinget

Mandatberegningen gir 51 mandater til regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF. I tillegg får Frp 16 mandater. Øvrige partier på Stortinget får 102 mandater. Det rødgrønne alternativet med Ap, Sp, og SV får til sammen 82 mandater, og altså ikke flertall på Stortinget.

Partibarometer for august 2021 III

Parti Stortings-valget 2017 April 2021 Mai 2021 Juni 2021 August 2021 I August 2021 II August 2021 III
Ap 27,4 25,4 21,5 23,6 24,8 24,9 26,6
Høyre 25,0 26,6 22,0 21,4 18,9 20,3 21,1
Sp 10,3 14,0 18,3 18,2 15,3 11,3 11,9
Frp 15,2 8,3 10,8 10,5 11,4 11,6 9,4
SV 6,0 7,7 8,0 8,2 9,4 9,5 6,7
MDG 3,2 4,4 4,2 3,7 5,1 5,8 6,7
Rødt 2,4 4,8 4,0 4,6 4,3 4,7 5,3
Venstre 4,4 3,2 3,6 2,8 4,0 5,0 4,5
KrF 4,2 3,2 4,1 3,3 3,3 4,2 4,4
Andre *) 1,8 2,4 3,5 3,7 3,5 2,7 3,4

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.9 til Demokratene, 0.6 til Partiet De Kristne, 0.4 til Sentrum, 0.3 til Industri- og næringspartiet, 0.3 til Pasientfokus, 0.2 til Liberalistene, 0.2 til Pensjonistpartiet, 0.2 til Helsepartiet, 0.1 til Kystpartiet, 0.1 til NKP og 0.1 til Piratpartiet..

 

Barometeret er basert på 1001 intervjuer. 80 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 20. – 25. august 2021 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg