cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for august 2022 – Høyre styrker stillingen og fortsatt motvind for regjeringspartiene

Deling:

Høyre styrker stillingen

Høyre styrker stillingen på partibarometeret for august, mens Arbeiderpartiet oppnår rekordlav oppslutning.

Fortsatt motvind for regjeringspartiene

For Arbeiderpartiet og Senterpartiet er tallene på partibarometeret fortsatt ingen lystelig lesning. Arbeiderpartiet kommer denne gang under den «magiske» grensen på 20 prosent, som er det laveste Respons Analyse har registrert på sine målinger. Partiet har tapt over 250.000 velgere siden stortingsvalget i fjor høst. Utfordringen for Ap er at partiet lekker til begge sider i norsk politikk. Over 40.000 velgere melder overgang til SV, mens nærmere 90.000 velgere vil nå stemme på Høyre.

Senterpartiet må igjen se 6-tallet på målingen. Siden valget i fjor har Senterpartiet mistet over 200.000 velgere. Nærmere 100.000 velgere er tapt til andre partier – derav utgjør overgangen til Høyre og Frp over 50.000 velgere. Trøsten for Senterpartiet er at mange av velgerne har «satt seg på gjerdet». 40 prosent av dem som stemte Senterpartiet i fjor, er nå usikre på hva man vil stemme.

Høyre klart størst

Høyre går frem på august-målingen med over 2 prosentpoeng og får en oppslutning på nesten 29 prosent. Det er også solid fremgang siden stortingsvalget i høst, da partiet oppnådde vel 20 prosent oppslutning. Forklaringen er at partiet har høy lojalitet blant egne velgere, og mottar mange nye velgere fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men gjør også innhogg blant velgere som stemmer på andre borgerlige partier. 

Venstresiden holder koken

Venstresiden i norsk politikk ser ut til å ha stabilisert seg på et høyt nivå igjen. SV og Rødt nådde en topp i februar før den russiske invasjonen i Ukraina, men fikk en tydelig tilbakegang etter invasjonen. Nå har det stabilisert seg på et høyere nivå igjen, og for SV har vi registrert jevn fremgang siden mars. Begge partier har nå klart høyere oppslutning enn det de oppnådde ved stortingsvalget i høst. Forklaringen er brukbar lojalitet blant egne velgere, og godt tilsig av nye velgere – spesielt fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Stagnasjon for Fremskrittspartiet

Siden januar har vi sett en tendens til at Fremskrittspartiet har styrket seg. I løpet av vinteren har partiet ligget stabilt rundt 13 prosent oppslutning. August-barometeret viser vel 12 prosent, men er likevel over valgresultatet fra i fjor høst. Bakgrunnstallene viser at partiet har brukbar lojalitet blant egne velgere, og henter velgere fra et nokså vidt spekter av andre partier. Partiet har fortsatt et nettotilsig av nye velgere fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Kampen mot sperregrensen

Både KrF og Miljøpartiet De Grønne (MDG) ser ut til å stabilisere seg rundt sperregrensen på 4 prosent. Denne gang er begge partiene så vidt under.

For KrF viser bakgrunnstallene fortsatt høy lojalitet blant egne velgere, men oppnår lite tilsig av nye velgere. MDG har en lavere lojalitet blant egne velgere, men har bedre tilsig av nye velgere fra andre partier.

Venstre fortsatt over sperregrensen

Venstre opplevde en jojo-tilværelse i løpet av vinteren og våren med oppslutning over og under sperregrensen omtrent annenhver måned. Nå ser det ut til at partiet har stabilisert seg over 4-prosentgrensen – selv om det holder bare så vidt denne gang. Partiet oppnår vel 4 prosent, og må tåle en tilbakegang fra juni da man oppnådde nærmere 5 prosent oppslutning. Noe lavere lojalitet, og flere velgere melder overgang til Høyre gjør at oppslutningen ligger farlig nær sperregrensen.

Mandater til Stortinget

Mandatberegningen gir 49 mandater til regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De borgerlige opposisjonspartiene (Høyre, Frp, Venstre og KrF) får til sammen 86 mandater, og ville i så fall gitt flertall.

Partibarometer for august 2022
Parti Stortingsvalget 2021 Feb. 2022 Mars 2022 April 2022 Mai 2022 Juni 2022 Aug. 2022
Høyre 20,4 25,3 25,5 27,6 29,0 26,8 28,9
Ap 26,3 22,0 23,0 23,1 22,1 20,2 19,9
Frp 11,6 12,5 13,3 13,3 12,8 14,0 12,3
SV 7,6 8,9 7,4 7,8 8,4 9,0 9,5
Rødt 4,7 9,4 6,5 6,2 5,7 6,8 7,5
Sp 13,5 8,2 8,0 8,0 6,4 7,4 6,6
Venstre 4,6 3,5 4,9 3,7 4,4 4,9 4,1
KrF 3,8 3,0 3,6 4,0 3,8 3,9 3,9
MDG 3,9 3,3 4,2 2,9 3,3 4,0 3,8
Andre *) 3,6 3,9 3,6 3,4 4,1 3,0 3,5

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 1.7 til Industri- og næringspartiet, 0.6 til Demokratene, 0.6 til Partiet De Kristne, 0.3 til Liberalistene og 0.3 til Pensjonistpartiet..

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer. 73 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 10. – 15. august 2022 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2021. 

 

HER kan du også lese VG-artikkelen hvor tallene har blitt publisert og kommentert av vår faglige rådgiver Thore.

 

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen