cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for desember 2021 – Store endringer

Deling:

Høyre gjør et kraftig byks og blir det største partiet på desember-målingen fra Respons Analyse. Partiet går frem nesten 5 prosentpoeng og får en oppslutning på over 26 prosent.   

Ned for Arbeiderpartiet og Senterpartiet 

Begge regjeringspartiene går kraftig tilbake på desember-målingen. I forhold til oppslutningen i november går hver av de to partiene tilbake rundt 3 prosentpoeng. Mye av dette skyldes en dramatisk nedgang i lojalitetstallene for de to partiene. Men det skyldes også store velgeroverganger, spesielt til Høyre og SV – som er de to «vinnerne» på årets siste barometer.   

Bakgrunnstallene viser at Arbeiderpartiet siden valget mister nær 70.000 velgere til Høyre, og nesten 40.000 velgere til SV. Og partiet får nesten ingen velgere tilbake. 

Senterpartiet mister velgere til et større spekter av partier. Det er relativt store overganger både til venstre for seg og til høyresiden.   

Høyre blir størst 

Det motsatte skjer altså for Høyre. Store tilsig av velgere fra andre partier, og en fortsatt høy lojalitet. Andelen lojale velgere for Høyre er denne gang over 88 prosent, og er således det partiet som har klart høyest lojalitetsprosent. Dette gjør sitt til at partiet nå blir landets største parti. 

Økt oppslutning for SV  

SV får en oppslutning på over 10 prosent på desember-barometeret. Det er en fremgang på 2 prosentpoeng siden november-målingen, og en fremgang på nær 3 prosentpoeng siden valget i høst.  

Forklaringen er fortsatt høye lojalitetstall og velgeroverganger fra andre partier – spesielt fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det er nok sannsynlig at Audun Lysbakken akkurat nå er fornøyd med at partiet valgte å stå utenfor regjeringsprosjektet med Ap og Sp.  

Rødt holder koken 

Enda et parti på venstresiden har grunn til å være fornøyd med årets siste barometer. Rødt får over 6 prosents oppslutning, og ville fått en styrket gruppe på 11 mandater på Stortinget – 3 flere enn i dag.  

Bakgrunnstallene viser høye lojalitetstall, og velgeroverganger fra et bredt spekter av partier – alt fra SV til Høyre, faktisk.  

Fremskrittspartiet litt frem 

Fremskrittspartiet får en liten fremgang i forhold til november, og partiet har nå oppslutning på nivå med stortingsvalget i høst. Bakgrunnstallene viser at partiet holder brukbar lojalitet blant egne velgere, og oppnår noe tilsig av velgere fra andre partier – spesielt fra gruppen Andre, der Demokratene utgjør en stor andel. 

Venstre sliter litt 

Venstre får 4 prosents oppslutning på desember-målingen, og klarer så vidt å komme over sperregrensen. Forklaringen er synkende lojalitetstall og økende velgeroverganger til andre partier – spesielt til Høyre.  

Kampen mot sperregrensen 

Før valget i høst stod kampen mot sperregrensen mellom fire partier. Resultatet ble at to av dem kom seg over, mens de to andre kom under sperregrensen på 4 prosent. Denne målingen viser at både Miljøpartiet De Grønne og KrF fortsatt er under sperregrensen.  

MDG må tåle en liten nedgang siden november. Forklaringen er lavere lojalitetstall og fortsatt lite tilsig av velgere fra andre partier. 

KrF kommer denne gang over 3 prosents oppslutning igjen. Lojaliteten holder seg noenlunde siden november, men partiet sliter fortsatt med å tiltrekke seg velgere fra andre partier.  

Mandater til Stortinget 

Mandatberegningen basert på dagens partibarometer gir 59 mandater til regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I tillegg får SV 19 mandater.  

De borgerlige opposisjonspartiene får 78 mandater. KrF får direktemandat fra Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. MDG får direktemandat fra Akershus og Oslo. 

Partibarometer for desember 2021

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 1.1 til Demokratene, 0.8 til Partiet De Kristne, 0.2 til Industri- og næringspartiet og 0,2 til Alliansen. 

 

Barometeret er basert på 1001 intervjuer. 77 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 8. – 13. desember 2021 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2021.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg