cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for februar 2022 – Rødt fosser frem

Deling:

Protestbølge

Partibarometeret for februar viser at det er en protestbølge både på venstresiden og høyresiden i norsk politikk. Samtidig registrerer vi at oppslutningen om regjeringspartiene fortsatt er dalende.  

Rødt fosser frem

Rødt går frem nesten 3 prosentpoeng og får over 9 prosent oppslutning. Partiet er på målingen dermed det fjerde største partiet, og ville fått en gruppe på hele 18 representanter på Stortinget – 10 flere enn i dag.

Bakgrunnstallene viser høye lojalitetstall, og velgeroverganger fra et bredt spekter av partier. Over 50.000 velgere kommer fra SV og Arbeiderpartiet, og nesten 40.000 velgere kommer fra Senterpartiet alene. Til og med fra Høyre er det en overgang på over 15.000 velgere.

Oppsving også for Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet får et oppsving på nesten 2 prosentpoeng siden januar, og ligger nå over valgresultatet fra stortingsvalget i høst. Bakgrunnstallene viser at partiet bedrer lojaliteten blant egne velgere, men får også tilsig av velgere fra andre partier – spesielt fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Nedgang for regjeringspartiene

For regjeringspartiene er tallene lite lystelig lesning. For Senterpartiet fortsetter tilbakegangen. Partiet har nå en oppslutning som er mer enn 5 prosentpoeng lavere enn valgresultatet. I antall stemmer utgjør dette over 170.000 velgere.

Også Arbeiderpartiet ligger betydelig lavere enn valgresultatet. Partiet har tapt over 4 prosentpoeng siden valget.

Dette betyr at nesten 350.000 velgere har forlatt de to regjeringspartiene i løpet av de 5 månedene siden stortingsvalget.

Mye av dette skyldes altså store velgeroverganger fra begge partier. Senterpartiet lekker omtrent like mye i begge ender. I alt 10 prosent av Sp-velgerne melder overgang til Rødt, og like mange velger overgang til Høyre.

For Arbeiderpartiet er de største lekkasjene til Rødt, SV og Høyre.

Høyre fortsatt størst

Høyre stabiliserer seg som det største partiet, og får en oppslutning på vel 25 prosent. I forhold til stortingsvalget i høst utgjør det en fremgang på 5 prosentpoeng. Forklaringen er at partiet har høy lojalitet blant egne velgere, og mottar mange nye velgere fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men gjør også innhogg blant velgere som stemmer Venstre og KrF.  

Stabilt for SV

SV får en oppslutning på litt under 9 prosent på februar-barometeret. Det er litt ned i forhold til januar-målingen, men partiet kan notere en fremgang siden valget i høst. Forklaringen er fortsatt høye lojalitetstall og velgeroverganger fra andre partier – spesielt fra Arbeiderpartiet. Vel 30.000 velgere som stemte Arbeiderpartiet ved stortingsvalget i høst sier at de nå vil stemme SV.

Venstre under sperregrensen igjen

Venstre havner denne gang under sperregrensen på 4 prosent. Partiet klarte å komme seg over sperregrensen ved stortingsvalget i høst, og har på målingene holdt seg vedvarende over. Lavere lojalitetstall fra egne velgere denne måneden og større overganger til andre partier er forklaringen på at partiet ser 3-tallet denne gangen.

Både MDG og KrF sliter

Både Miljøpartiet De Grønne (MDG) og KrF sliter med å komme seg over sperregrensen. Denne gang oppnår begge et lavt 3-tall. Lave lojalitetstall og lite tilsig av velgere fra andre partier gjør sitt til at disse to partiene ikke greier å løfte seg.

Mandater til Stortinget

Mandatberegningen gir 56 mandater til regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I tillegg får SV 17 mandater. De borgerlige opposisjonspartiene (Høyre, Frp, Venstre og KrF) får til sammen 76 mandater.

Venstre og Miljøpartiet De Grønne (MDG) får direktemandater fra Oslo og Akershus. KrF får direktemandat fra Vest-Agder og Rogaland.

 

Partibarometer for februar 2021

Parti Stortingsvalget 2021 Okt. 2021 Nov. 2021 Des. 2021 Jan. 2022 Feb. 2022
Høyre 20,4 21,2 21,7 26,3 25,6 25,3
Ap 26,3 26,7 25,5 22,6 23,5 22,0
Frp 11,6 10,3 11,0 11,4 10,6 12,5
Rødt 4,7 4,8 4,8 6,1 6,6 9,4
SV 7,6 9,3 8,5 10,4 9,4 8,9
Sp 13,5 12,4 13,1 10,0 9,8 8,2
Venstre 4,6 5,4 5,2 4,0 4,4 3,5
MDG 3,9 3,7 4,1 3,5 4,3 3,3
KrF 3,8 3,4 2,8 3,4 2,7 3,0
Andre *) 3,6 2,8 3,3 2,3 3,1 3,9

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 1.2 til Demokratene, 0.9 til Industri- og næringspartiet, 0.7 til Liberalistene, 0.7 til Pensjonistpartiet, 0.2 til Sentrum og 0,2 til Partiet De Kristne.

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer. 79 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 9. – 14. februar 2022 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2021. 

HER kan du også lese VG-artikkelen hvor tallene har blitt publisert og kommentert av vår faglige rådgiver Thore.

 

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen