cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for mai 2019

Deling:

Frem mot kommunevalget i september vil Respons Analyse hver måned presentere to partibarometer – et partibarometer for stortingsvalg og et for kommunevalg. Det er små forskjeller i partienes oppslutning mellom barometrene. Men det er likevel noen hovedtrekk som går igjen. Den generelle tendensen er at Høyre gjør det noe bedre når vi spør om kommunevalg, mens Frp gjør det bedre når vi spør om stortingsvalg. Blant opposisjonspartiene er det størst forskjell i oppslutningen om SV på de to barometrene. SV får større oppslutning ved stortingsvalgmålingen enn ved kommunevalgmålingen.

Ikke uventet gjør Andre-gruppen det klart bedre ved kommunevalg. Dette har sammenheng med at en del lokale lister blir oppgitt når vi spør om kommunevalg. I målingen for mai oppnår Andre-gruppen vel 4 prosent. Over halvparten av disse utgjør de nye lokale listene for Nei til bompenger.

På partibarometeret for stortingsvalg får Arbeiderpartiet et løft, og nærmer seg oppslutningen som partiet hadde i vinter. Sterkere lojalitet blant egne velgere og mindre «lekkasje» til andre partier er hovedforklaringene på Arbeiderpartiets fremgang denne gang.

Fremskrittspartiet går også tydelig frem på stortingsvalg-barometeret, mens regjeringspartner Høyre må tåle ytterligere tilbakegang. Forklaringen på Frps fremgang denne gang er sterkere lojalitet blant egne velgere fra 2017. Lojalitetsprosenten har gått fra under 50 til vel 66 prosent fra april til mai.

Det mest oppsiktsvekkende ved stortingsvalg-barometeret er likevel Venstres tilbakegang til under 2 prosent oppslutning. Hovedforklaringen er dramatisk fall i lojaliteten blant egne velgere og store overganger til andre partier, spesielt til venstresiden. Lojalitetsprosenten for egne velgere i 2017 har gått fra nesten 50 prosent til vel 25 prosent. Dette betyr at kun 1 av 4 Venstre-velgere fra 2017 vil gjenta sitt valg og stemme Venstre igjen. Trøsten er at mange også har «satt seg på gjerdet» – nærmere 30 prosent av Venstre-velgerne er nå usikre på hva de skal velge. Noen av disse er det sikkert mulig å få tilbake. Men med under 2 prosent oppslutningen blir det nok ingen mandater på Stortinget.

Senterpartiet går også tydelig tilbake på mai-barometeret – etter en rekordoppslutning i forrige måned. Partiet går fra vel 15 til vel 12 prosent oppslutning. Bakgrunnstallene viser færre overganger fra andre partier enn det vi har sett i løpet av vinteren – spesielt fra Høyre og KrF.

En liten fremgang registrerer vi for SV, som får vel 8 prosent på stortingsvalgbarometeret. På kommunevalgbarometeret er det imidlertid mer stillstand, og partiet får ikke mer enn vel 6 prosent når vi spør om kommunevalg.

KrF får også et løft denne gang etter et lavmål i april-målingen. Partiet karrer seg over sperregrensen, og oppnår 7 mandater på Stortinget.

Rødt går denne gang så vidt under sperregrensen på stortingsvalg-barometeret, etter å ha ligget stabilt over 4 prosent i mars og april. Forklaringen er lavere lojalitet blant egne velgere og færre overganger fra andre partier.

Miljøpartiet De Grønne går opp i forhold til april-målingen, og passerer denne gang 4-tallet med rimelig god margin. Partiet oppnår således 8 mandater på Stortinget hvis dette hadde vært valgresultat.

Mandatutregningen til Stortinget viser ellers at regjeringspartiene ville fått 70 mandater. Opposisjonspartiene på Stortinget ville fått 99 mandater.

Partibarometer for Stortingsvalg mai 2019

Parti Stortings-valget 2017 Desember 2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019
Ap 27,4 26,0 29,7 29,7 24,3 25,6 28,2
Høyre 25,0 25,7 26,0 22,9 24,3 22,4 21,6
Frp 15,2 13,5 11,5 10,5 12,6 10,1 13,0
Sp 10,3 10,5 10,5 12,2 14,6 15,6 12,5
SV 6,0 8,8 6,7 7,8 7,6 7,6 8,4
MDG 3,2 2,4 2,8 3,8 3,3 3,9 4,4
KrF 4,2 4,1 3,8 3,8 3,8 3,0 4,1
Rødt 2,4 3,9 3,1 3,6 5,0 4,7 3,9
Venstre 4,4 3,4 4,4 3,9 2,8 4,3 1,9
Andre *) 1,8 1,7 1,5 1,8 1,7 2,8 2,0

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.5 til Nei til bompenger, 0.5 til Pensjonistpartiet, 0.4 til Partiet De Kristne, 0.4 til Helsepartiet, og 0.2 til Liberalistene.

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg. 76 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Feltarbeidet er gjennomført 29. april – 2. mai 2019 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen