cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for juni 2020 – Ap og Høyre går tilbake, Frp mest frem og SP holder stillingen

Deling:

Tilbake for Ap og Høyre

Etter en periode med litt oppsving for Ap og en tydelig fremgang for Høyre viser juni-barometeret en tilbakegang for de såkalte styringspartiene. Fremgangen spesielt for Høyre ble forklart med oppslutning om det største regjeringspartiet i forbindelse med koronakrisen. Juni-målingen viser en tilbakegang for Høyre med vel 2 prosentpoeng, og for Arbeiderpartiet med over 3 prosentpoeng. Etter en periode med tiltak mot koronasmitte, som nå ser ut til å stoppe opp, ser det ut til at velgerne vender tilbake til «normalen».

Forklaringen på Arbeiderpartiets nedgang er lavere lojalitetstall og større velgeroverganger til andre partier – spesielt til Rødt og Senterpartiet. Lojalitetstallet for Ap er gått ned fra vel 73 prosent til 63 prosent. Dette utgjør omkring 80.000 tapte velgere.

Også for Høyres lojalitetstall har det skjedd en tydelig endring fra mai til juni, men ikke så dramatisk som for Arbeiderpartiet. Flere Høyre-velgere oppgir denne gang at man vil stemme på andre partier. Overgangene øker til både Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Frp mest frem

Frp gikk på en tydelig smell sist gang, men får denne gang en tilsvarende fremgang. Forklaringen er økt lojalitet blant egne velgere og større velgeroverganger fra Høyre. Lojalitetstallet gikk opp fra under 50 prosent til nærmere 66 prosent. Dette utgjør faktisk 80.000 flere velgere til Frp.

Sp holder stillingen

Senterpartiet holder stillingen på juni-målingen. Partiets styrke har vært høye lojalitetstall. Over tid har over 80 prosent av Sp-velgerne fra 2017 sagt at man vil gjenta sitt partivalg. Denne gang er lojalitetstallet 82 prosent, som faktisk er opp i forhold til mai-målingen. Utover dette får også partiet tilsig av velgere fra både Arbeiderpartiet og Høyre.

KrF og Venstre fortsetter å slite

Både KrF og Venstre sliter med å komme over sperregrensen. Begge partiene oppnår omtrent den samme oppslutningen som sist. KrF oppnår ingen gevinst for sin motstand mot bioteknologiloven. Venstre oppnår en styrket lojalitet blant egne velgere denne gang, men må fortsatt tåle en konstant velgerovergang spesielt til Høyre og Miljøpartiet De Grønne.

Fremgang for protestpartier når krisen gir seg?

Miljøpartiet De Grønne holder stillingen, mens Rødt øker oppslutningen nå når koronasmitten ser ut til å gi seg. Mer «normale» tider gir kanskje rom for å velge partier med tydelige alternative budskap? Begge partier styrker lojalitetstallene blant egne velgere, og oppnår et positivt bytteforhold til andre partier. I juni-målingen oppnår således begge partier en oppslutning over sperregrensen.

Mandatutregningen

Mandatutregningen viser at nåværende regjeringspartier ville fått 48 mandater på Stortinget, Frp ville fått 22 mandater, mens de øvrige partiene ville fått 99 mandater.

 

Partibarometer for juni 2020

Parti Stortings-valget 2017 Kommune-valget 2019 Februar 2020 Mars 2020 April 2020 Mai 2020 Juni 2020
Høyre 25,0 20,1 19,9 17,9 25,2 26,5 24,2
Ap 27,4 24,8 24,9 24,9 26,7 27,0 23,5
Sp 10,3 14,4 13,9 16,7 13,5 14,7 14,5
Frp 15,2 8,2 15,3 14,6 12,4 9,4 12,4
SV 6,0 6,1 6,7 7,2 7,3 6,2 6,8
MDG 3,2 6,8 5,5 5,1 4,2 5,0 5,3
Rødt 2,4 3,8 4,6 5,4 3,5 3,5 4,7
KrF 4,2 4,0 4,2 3,5 3,2 3,6 3,7
Venstre 4,4 3,9 2,7 3,3 2,8 3,0 3,1
Andre *) 1,8 7,9 2,3 1,4 1,2 1,1 1,8

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.9 til Partiet De Kristne, 0.6 til Liberalistene og 0.3 til Helsepartiet.

 

Barometeret er basert på 1002 intervjuer. 78 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 2. – 4. juni 2020 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen